3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

♥♥♥ Nếu các bạn chọn cầu BA CÀNG thì hãy nạp thẻ cào “5.000.000 VND” vào ô bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị số và bạn sẽ nhìn thấy số” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

 ♥ 3 CÀNG MIỀN BẮC MIỀN BẮC, giá: 5.000.000 VNĐ 

 ♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 5.000.000đ là được (ví dụ 10 cái 500k)

 ♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 ♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 ♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP BA CÀNG MIỀN BẮC

 

NGÀY CẶP BA CÀNG MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY                        LOADING…..                        LOADING….. 
           13/11/2019                           712 miss
           12/11/2019                           675 miss
           11/11/2019                           116 Trúng 116
           10/11/2019                           133 miss
           09/11/2019                           605 miss
           08/11/2019                           876 miss
           07/11/2019                           024 Trúng 024
           06/11/2019                           318 miss
           05/11/2019                           180 miss
           04/11/2019                           523 miss
           03/11/2019                           911 Trúng 911
           02/11/2019                           354 miss
           01/11/2019                           502 miss
           31/10/2019                           123 miss
           30/10/2019                           698 Trúng 698
           29/10/2019                           568 miss
           28/10/2019                           845 miss
           27/10/2019                           113
miss
           26/10/2019                           309
Trúng 309
           25/10/2019                           512
miss
           24/10/2019                           680
miss
           23/10/2019                           753
Trúng 753
           22/10/2019                           007
miss
           21/10/2019                           326
miss
           20/10/2019                           549
miss
           19/10/2019                           336
miss
           18/10/2019                           897
Trúng 897
           17/10/2019                           060
miss
           16/10/2019                           541
miss
           15/10/2019                           698
miss
           14/10/2019                           511 Trúng 511
           13/10/2019                           115 miss
           12/10/2019                           309 miss
           11/10/2019                           536 miss
           10/10/2019                           645 miss
           09/10/2019                           084 Trúng 084
           08/10/2019                           524 miss
           07/10/2019                           602 miss
           06/10/2019                           275 Trúng 275
           05/10/2019                           752 Trúng 752
           04/10/2019                           568 miss
           03/10/2019                           319 miss
           02/10/2019                           881  Trúng 881
           01/10/2019                           217 miss
           30/09/2019                           694 miss
           29/09/2019                           124 Trúng 124
           28/09/2019                           703 miss
           27/09/2019                           859 miss
           26/09/2019                           832 miss
           25/09/2019                           433 miss
           24/09/2019                           165 miss
           23/09/2019                           329 Trúng 329
           22/09/2019                           074 Trúng 074
           21/09/2019                           059 miss
           20/09/2019                           311 miss
           19/09/2019                           629 miss
           18/09/2019                           536 miss
           17/09/2019                           068 miss
           16/09/2019                           267 miss
           15/09/2019                           518 miss
           14/09/2019                           046 miss
           13/09/2019                           182 Trúng 182
           12/09/2019                           067 miss
           11/09/2019                           556 miss
           10/09/2019                           411 miss
           09/09/2019                           673 miss
           08/09/2019                           868 Trúng 868  
           07/09/2019                           508 miss
           06/09/2019                           789 miss
           05/09/2019                           051 Trúng 051 
           04/09/2019                           794 miss
           03/09/2019                           303 miss
           02/09/2019                           246 miss
           01/09/2019                           597 miss
           31/08/2019                           329 miss
           30/08/2019                           534 miss
           29/08/2019                           773 Trúng 773
           28/08/2019                           358 miss
           27/08/2019                           219 miss
           26/08/2019                           735 miss
           25/08/2019                           337 miss
           24/08/2019                           566 miss
           23/08/2019                           347 Trúng 347
           22/08/2019                           445 miss
           21/08/2019                           767 miss
           20/08/2019                           565 miss
           19/08/2019                           662 miss
           18/08/2019                           231 miss
           17/08/2019                           598 Trúng 598
           16/08/2019                           968 miss
           15/08/2019                           072 miss
           14/08/2019                           593 miss
           13/08/2019                           981 Trúng 981
           12/08/2019                           242 miss
           11/08/2019                           375 miss
           10/08/2019                           040 Trúng 040
           09/08/2019                           589 miss
           08/08/2019                           365 miss
           07/08/2019                           236 miss
           06/08/2019                           337 miss
           05/08/2019                           091 Trúng 091
           04/08/2019                           672 miss
           03/08/2019                           539  miss
           02/08/2019                           782 Trúng 782
           01/08/2019                           558 miss
           31/07/2019                           263 miss
           30/07/2019                           357 Trúng 357
           29/07/2019                           316 miss
           28/07/2019                           575 miss
           27/07/2019                           811 miss
           26/07/2019                           420 Trúng 420
           25/07/2019                           547 miss
           24/07/2019                           314 miss
           23/07/2019                           074 Trúng 071
           22/07/2019                           521 miss
           21/07/2019                           278 miss
           20/07/2019                           034 miss
           19/07/2019                           532 miss
           18/07/2019                           359 miss
           17/07/2019                           528 miss
           16/07/2019                           866 miss
           15/07/2019                           136 miss
           14/07/2019                           542 miss
           13/07/2019                           617 miss
           12/07/2019                           589 miss
           11/07/2019                           954 miss
           10/07/2019                           521 miss
           09/07/2019                           490 Trúng 490
           08/07/2019                           783 Trúng 783
           07/07/2019                           705 Trúng 705
           06/07/2019                           297 Trúng 297
           05/07/2019                           637 miss
           04/07/2019                           503 miss
           03/07/2019                           637 miss
           02/07/2019                           978 Trúng 978
           01/07/2019                           701 miss
           

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Nếu các bạn chọn cầu DÀN ĐỀ 12 SỐ thì hãy nạp thẻ cào “200.000 VND” vào ô bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị số và bạn sẽ nhìn thấy số” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 200.000đ là được (ví dụ 2 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
      HÔM NAY                       LOADING…..  LOADING….. 
13/11/2019 21-12-71-17-27-72-67-76-26-62-07-70 miss
12/11/2019 75-57-95-59-85-58-55-77-71-35-27-56 miss
11/11/2019 16-61-56-65-36-63-96-69-76-67-06-60 win 16
10/11/2019 33-01-13-31-16-61-36-63-17-71-15-51 miss
09/11/2019 50-05-02-20-15-51-12-21-55-69-14-78 win 02
08/11/2019 76-67-78-87-27-72-56-65-08-80-05-50 miss
07/11/2019 24-42-23-32-34-43-64-46-94-49-84-48 win 24
06/11/2019 58-85-15-51-18-81-38-83-68-86-78-87 win 81
05/11/2019 21-12-18-81-80-08-28-82-02-20-23-32 miss
04/11/2019 57-75-23-32-07-70-25-52-05-50-37-73 miss
03/11/2019 01-10-11-00-21-12-31-13-41-14-19-91 win 11
02/11/2019 56-65-15-51-55-66-25-52-05-50-45-54 miss
01/11/2019 22-00-32-23-02-20-01-10-12-21-11-33 miss
31/10/2019 06-60-21-12-23-32-27-72-36-63-68-86 miss
30/10/2019 95-59-29-92-89-98-85-58-23-32-22-99 win 98
29/10/2019 88-22-68-86-28-82-23-32-78-87-66-12 miss
28/10/2019 45-54-46-64-56-65-95-59-94-39-40-24 win 39
27/10/2019 13-31-36-63-23-32-21-12-11-33-43-34 miss
26/10/2019 01-10-09-90-29-92-49-94-79-97-99-00 win 09
25/10/2019 12-21-26-62-16-61-86-68-18-81-01-02 miss
24/10/2019 08-80-28-82-00-88-18-81-10-01-58-85 miss
23/10/2019 05-50-35-53-65-56-75-57-85-58-95-59 win 53
22/10/2019 17-71-14-41-10-01-07-70-87-31-37-77 win 37
21/10/2019 26-62-16-61-76-67-27-72-12-21-82-28 miss
20/10/2019 05-50-49-94-09-90-24-42-45-54-04-40 win 49
19/10/2019 56-65-35-36-01-10-11-00-29-92-15-16 miss
18/10/2019 97-79-98-89-96-69-95-59-92-29-91-19 win 97
17/10/2019 06-60-26-62-16-61-36-63-46-64-11-66 win 61
16/10/2019 04-40-14-41-24-42-12-21-31-13-34-43 win 41
15/10/2019 98-89-68-86-69-96-78-87-79-97-59-95 miss
14/10/2019 10-01-21-12-11-22-29-92-42-24-81-18 win 11
13/10/2019 15-51-56-65-06-60-01-10-28-82-37-73 miss
12/10/2019 08-80-58-85-98-89-09-90-24-26-49-99 win 09
11/10/2019 25-52-27-72-57-75-02-20-05-50-07-70 miss
10/10/2019 78-87-45-54-46-64-21-12-25-52-57-75 win 46
09/10/2019 14-41-48-84-58-85-64-46-34-43-24-42 win 84
08/10/2019 24-42-26-62-27-72-08-80-39-93-22-77 miss
07/10/2019 02-20-07-70-35-53-76-26-68-86-23-32 miss
06/10/2019 07-70-57-75-35-53-67-76-15-51-05-50 win 75
05/10/2019 05-50-45-54-65-56-95-59-25-52-15-51 win 52
04/10/2019 77-68-86-13-31-22-59-95-04-40-78-87 miss
03/10/2019 19-91-39-93-69-96-59-95-09-90-11-99 miss
02/10/2019 28-82-98-89-81-81-38-83-08-80-21-12 win 81
01/10/2019 17-71-68-86-79-97-03-30-01-10-08-80 miss
30/09/2019 39-93-49-94-34-43-79-97-48-84-18-81 miss
29/09/2019 48-84-28-82-04-40-12-21-26-62-24-42 win 24
28/09/2019 03-30-79-97-38-83-08-80-68-86-02-20 miss
27/09/2019 38-83-28-82-18-81-36-63-34-43-35-53 miss
26/09/2019 23-32-12-21-67-76-26-62-33-88-16-61 miss
25/09/2019 33-11-00-22-44-55-66-77-88-99-30-03 miss
24/09/2019 65-67-85-57-27-25-52-76-79-97-02-20 miss
23/09/2019 25-52-29-92-19-91-96-69-59-95-09-90 win 29
22/09/2019 74-47-24-42-34-43-36-63-22-44-55-66 win 74
21/09/2019 59-95-39-93-29-92-49-94-69-96-79-97 miss
20/09/2019 11-77-29-92-69-96-36-63-19-91-89-98 miss
19/09/2019 29-92-24-42-27-72-20-02-21-12-25-52 win 20
18/09/2019 36-63-13-31-26-62-37-73-46-64-67-76 win 46
17/09/2019 68-86-56-65-36-63-26-62-28-82-23-32 miss
16/09/2019 67-76-78-87-37-73-58-85-57-75-33-88 miss
15/09/2019 18-81-38-83-36-63-13-31-58-85-69-96 miss
14/09/2019 46-64-47-74-79-97-69-96-29-92-24-42 miss
13/09/2019 82-28-26-62-56-65-25-52-68-86-58-85 win 82
12/09/2019 67-76-78-87-79-97-47-74-56-65-17-71 win 17
11/09/2019 56-65-59-95-09-90-25-52-35-53-05-50 miss
10/09/2019 01-10-12-21-11-22-31-13-51-15-61-16 win 11
09/09/2019 37-73-23-32-28-82-78-87-58-85-88-89 miss
08/09/2019 38-83-68-86-28-82-26-62-48-84-98-89 win 68
07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88-28-82-23-32 miss
06/09/2019 89-98-34-43-39-93-48-84-29-92-67-76 miss
05/09/2019 55-59-56-65-51-15-35-53-25-52-05-50 win 51
04/09/2019 17-71-49-94-36-63-39-93-78-87-05-50 miss
03/09/2019 03-30-38-83-67-76-17-71-12-21-34-43 miss
02/09/2019 46-64-16-61-47-74-67-76-14-41-69-96 miss
01/09/2019 95-59-99-77-79-97-49-94-29-92-25-52 win 97
31/08/2019 29-92-09-90-19-91-39-93-89-98-38-83 miss
30/08/2019 34-43-39-93-89-98-49-94-46-64-56-65 miss
29/08/2019 17-71-13-31-73-37-27-72-97-79-57-75 win 73
28/08/2019 58-85-57-75-56-65-53-35-54-45-59-95 miss
27/08/2019 19-91-66-99-38-83-79-97-48-84-23-32 miss
26/08/2019 35-53-36-63-46-64-08-18-58-88-78-39 win 63
25/08/2019 37-73-23-32-19-83-01-10-36-86-02-20 win 01
24/08/2019 44-99-11-66-55-90-79-97-06-09-78-87 miss
23/08/2019 14-41-17-71-74-47-24-42-34-43-54-45 win 47
22/08/2019 05-50-15-51-25-52-35-53-45-54-59-95 miss
21/08/2019 67-76-36-63-06-68-49-94-57-75-55-77 miss
20/08/2019 05-50-45-54-35-53-58-85-65-56-79-97 win 65
19/08/2019 56-65-68-86-26-62-23-32-34-43-36-63 miss
18/08/2019 15-51-41-14-16-61-19-91-17-71-13-31 miss
17/08/2019 19-91-89-98-21-12-28-82-38-83-31-13 win 98
16/08/2019 68-86-46-64-79-97-37-73-67-76-05-55 miss
15/08/2019 39-93-27-72-67-76-78-87-68-86-36-63 miss
14/08/2019 48-84-78-87-39-93-34-43-15-51-38-83 win 84
13/08/2019 19-91-18-81-21-12-28-82-38-83-31-13 win 81
12/08/2019 24-42-47-74-29-92-79-97-35-53-38-83 miss
11/08/2019 34-43-39-93-57-75-58-85-47-74-14-41 miss
10/08/2019 04-40-14-41-00-44-34-43-54-45-60-06 win 40
09/08/2019 89-98-79-97-67-76-78-87-77-88-57-75 miss
08/08/2019 75-57-56-65-55-77-05-50-07-70-17-71 miss
07/08/2019 67-76-36-63-65-56-15-51-68-86-06-60 miss
06/08/2019 37-73-67-76-75-57-03-30-35-53-78-87 miss
05/08/2019 29-92-19-91-49-94-79-97-59-95-55-99 win 91
04/08/2019 78-87-71-17-47-74-27-72-57-75-67-76 miss
03/08/2019 39-93-37-73-36-63-35-53-34-43-31-13 miss
02/08/2019 28-82-18-81-98-89-38-83-39-93-12-21 win 82
01/08/2019 80-08-38-83-68-86-58-85-48-84-00-88 miss
31/07/2019 36-63-32-23-03-30-06-60-39-93-16-13 miss
30/07/2019 56-65-57-75-59-95-45-54-47-74-24-42 win 57
29/07/2019 18-81-56-65-67-76-06-60-26-62-69-96 win 18
28/07/2019 57-75-54-45-55-77-15-51-05-50-35-53 miss
27/07/2019 11-55-22-44-00-33-66-77-88-99-34-24 miss
26/07/2019 02-20-12-21-23-32-42-24-52-25-00-22 win 20
25/07/2019 47-74-27-72-37-73-78-87-89-98-68-86 miss
24/07/2019 14-41-78-87-58-85-34-43-24-42-79-97 miss
23/07/2019 78-87-17-71-79-97-73-37-27-72-99-77 miss
22/07/2019 12-21-14-41-27-72-67-76-89-98-18-81 win 98
21/07/2019 87-78-89-98-68-86-38-83-48-84-18-81 miss
20/07/2019 34-43-46-64-67-76-58-85-03-30-19-91 miss
19/07/2019 32-23-72-37-02-20-13-31-26-62-36-63 win 02
18/07/2019 95-59-75-57-55-35-53-15-51-05-50-65 miss
17/07/2019 28-82-21-12-68-86-62-26-52-25-68-86 miss
16/07/2019 66-77-17-71-16-61-27-72-26-62-36-63 miss
15/07/2019 36-63-16-61-13-31-26-62-23-32-03-06 miss
14/07/2019 42-24-14-41-12-21-34-43-32-23-04-40 miss
13/07/2019 17-71-11-77-01-10-07-70-31-13-37-73 miss
12/07/2019 98-89-23-32-28-82-18-81-08-80-13-31 win 89
11/07/2019 54-45-34-43-35-53-64-46-65-56-74-47 miss
10/07/2019 21-12-31-13-32-23-42-24-34-43-01-02 miss
09/07/2019 09-90-39-93-30-03-13-31-19-91-29-92 win 90
08/07/2019 81-18-01-10-08-80-38-83-31-13-58-85 win 83
07/07/2019 05-50-15-51-25-52-10-01-00-55-30-03 win 05
06/07/2019 07-09-19-91-17-71-97-79-29-92-27-72 win 97
05/07/2019 37-73-07-03-27-72-23-32-17-71-13-31 win 37
04/07/2019 03-30-04-40-09-90-01-10-05-50-06-60 miss
03/07/2019 37-73-33-77-03-07-23-32-27-72-13-31 miss
02/07/2019 78-87-37-73-38-83-17-71-18-81-77-88 win 78
01/07/2019 01-10-00-11-03-30-04-40-05-50-18-81 miss

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Chúng tôi làm việc với phương châmUY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người. Vì vậy lấy số của chúng tôi các bạn cứ yêm tâm mà đánh. !!!

♥ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 300.000đ là được (ví dụ 3 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

   

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
          13/11/2019 21-12-71-17-27-72-67-76 miss
          12/11/2019 75-57-95-59-85-58-55-77 miss
          11/11/2019 16-61-56-65-36-63-96-69 win 16
          10/11/2019 33-01-13-31-16-61-36-63 miss
          09/11/2019 50-05-02-20-15-51-12-21 win 02
          08/11/2019 76-67-78-87-27-72-56-65 miss
          07/11/2019 24-42-23-32-34-43-64-46 win 24
          06/11/2019 15-51-18-81-38-83-68-86 win 81
          05/11/2019 18-81-80-08-28-82-02-20 miss
          04/11/2019 57-75-23-32-07-70-25-52 miss
          03/11/2019 01-10-11-00-21-12-31-13 win 11
          02/11/2019 55-66-25-52-05-50-45-54 miss
          01/11/2019 02-20-01-10-12-21-11-33 miss
          31/10/2019 23-32-27-72-36-63-68-86 miss
          30/10/2019 95-59-29-92-89-98-85-58 win 98
          29/10/2019 88-22-68-86-28-82-23-32 miss
          28/10/2019 45-54-46-64-56-65-95-59 miss
          27/10/2019 13-31-36-63-23-32-21-12 miss
          26/10/2019 01-10-09-90-29-92-49-94 win 09
          25/10/2019 12-21-26-62-16-61-86-68 miss
          24/10/2019 08-80-28-82-00-88-18-81 miss
          23/10/2019 05-50-35-53-65-56-75-57 win 53
          22/10/2019 10-01-07-70-87-31-37-77  win 37
          21/10/2019 26-62-16-61-76-67-27-72 miss
          20/10/2019 05-50-49-94-09-90-24-42 win 49
          19/10/2019 56-65-35-36-01-10-11-00 miss
          18/10/2019 97-79-98-89-96-69-95-59 win 97
          17/10/2019 06-60-26-62-16-61-36-63 win 61
          16/10/2019 04-40-14-41-24-42-12-21 win 41
          15/10/2019 98-89-68-86-69-96-78-87 miss
          14/10/2019 10-01-21-12-11-22-29-92 win 11
          13/10/2019 15-51-56-65-06-60-01-10 miss
          12/10/2019 08-80-58-85-98-89-09-90 win 09
          11/10/2019 57-75-02-20-05-50-07-70 miss
          10/10/2019 78-87-45-54-46-64-21-12 win 46
          09/10/2019 14-41-48-84-58-85-64-46 win 84
          08/10/2019 24-42-26-62-27-72-08-80 miss
          07/10/2019 02-20-07-70-35-53-76-26 miss
          06/10/2019 07-70-57-75-35-53-67-76 win 75
          05/10/2019 65-56-95-59-25-52-15-51 win 52
          04/10/2019 77-68-86-13-31-22-59-95 miss
          03/10/2019 19-91-39-93-69-96-59-95 miss
          02/10/2019 28-82-98-89-81-81-38-83 win 81
          01/10/2019 17-71-68-86-79-97-03-30 miss
          30/09/2019 39-93-49-94-34-43-79-97 miss
          29/09/2019 04-40-12-21-26-62-24-42 win 24
          28/09/2019 03-30-79-97-38-83-08-80 miss
          27/09/2019 38-83-28-82-18-81-36-63 miss
          26/09/2019 23-32-12-21-67-76-26-62 miss
          25/09/2019 33-11-00-22-44-55-66-77 miss
          24/09/2019 65-67-85-57-27-25-52-76 miss
          23/09/2019 25-52-29-92-19-91-96-69 win 29
          22/09/2019 74-47-24-42-34-43-36-63 win 74
          21/09/2019 59-95-39-93-29-92-49-94 miss
          20/09/2019 11-77-29-92-69-96-36-63 miss
          19/09/2019 29-92-24-42-27-72-20-02 win 20
          18/09/2019 36-63-13-31-46-64-67-76  win 46
          17/09/2019 68-86-56-65-36-63-26-62 miss
          16/09/2019 67-76-78-87-37-73-58-85 miss
          15/09/2019 18-81-38-83-36-63-13-31 miss
          14/09/2019 46-64-47-74-79-97-69-96 miss
          13/09/2019 82-28-26-62-56-65-25-52 win 82
          12/09/2019 67-76-79-97-47-74-17-71  win 17
          11/09/2019 56-65-59-95-09-90-25-52 miss
          10/09/2019 01-10-12-21-11-22-31-13 win 11
          09/09/2019  37-73-23-32-28-82-78-87 miss
          08/09/2019 38-83-68-86-28-82-26-62 win 68
          07/09/2019 08-80-89-98-39-93-00-88 miss
          06/09/2019 89-98-34-43-39-93-48-84 miss
          05/09/2019 55-59-56-65-51-15-35-53 win 51
          04/09/2019 17-71-49-94-36-63-39-93 miss
          03/09/2019 03-30-38-83-67-76-17-71 miss
          02/09/2019 46-64-16-61-47-74-67-76 miss
          01/09/2019 79-97-49-94-29-92-25-52 win 97
          31/08/2019 29-92-09-90-19-91-39-93 miss
          30/08/2019 34-43-39-93-89-98-49-94 miss
          29/08/2019 17-71-13-31-73-37-27-72 win 73
          28/08/2019 58-85-57-75-56-65-53-35 miss
          27/08/2019 19-91-66-99-38-83-79-97 miss
          26/08/2019 35-53-36-63-46-64-08-18 win 63
          25/08/2019 37-73-23-32-19-83-01-10 win 01
          24/08/2019 44-99-11-66-55-90-79-97 miss
          23/08/2019 74-47-24-42-34-43-54-45 win 47
          22/08/2019 25-52-35-53-45-54-59-95 miss
          21/08/2019 67-76-36-63-06-68-49-94 miss
          20/08/2019 35-53-58-85-65-56-79-97 win 65
          19/08/2019 68-86-26-62-23-32-34-43 miss
          18/08/2019 16-61-19-91-17-71-13-31 miss
          17/08/2019 19-91-89-98-21-12-28-82 win 98
          16/08/2019 68-86-46-64-79-97-37-73 miss
          15/08/2019 39-93-27-72-67-76-78-87 miss
          14/08/2019 39-93-34-43-15-51-38-83 miss
          13/08/2019 19-91-18-81-21-12-28-82 win 81
          12/08/2019 24-42-47-74-29-92-79-97 miss
          11/08/2019 34-43-39-93-57-75-58-85 miss
          10/08/2019 04-40-14-41-00-44-34-43 win 40
          09/08/2019 89-98-79-97-67-76-78-87 miss
          08/08/2019 75-57-56-65-55-77-05-50 miss
          07/08/2019 36-63-65-56-15-51-68-86 miss
          06/08/2019 37-73-67-76-75-57-03-30 miss
          05/08/2019 29-92-19-91-49-94-79-97 win 91
          04/08/2019 47-74-27-72-57-75-67-76  miss
          03/08/2019 39-93-37-73-36-63-35-53 miss
          02/08/2019 28-82-18-81-98-89-38-83 win 82
          01/08/2019 68-86-58-85-48-84-00-88 miss
          31/07/2019 36-63-32-23-03-30-06-60 miss
          30/07/2019 56-65-57-75-59-95-45-54 win 57
          29/07/2019 16-61-56-65-67-76-06-60 miss
          28/07/2019 57-75-54-45-55-77-15-51 miss
          27/07/2019 11-55-22-44-00-33-66-77 miss
          26/07/2019 02-20-12-21-23-32-42-24 win 20
          25/07/2019 47-74-27-72-37-73-78-87 miss
          24/07/2019 14-41-78-87-58-85-34-43 miss
          23/07/2019 78-87-17-71-79-97-73-37 miss
          22/07/2019 12-21-14-41-89-98-18-81  win 98
          21/07/2019 87-78-89-98-68-86-38-83 miss
          20/07/2019 34-43-46-64-67-76-58-85 miss
          19/07/2019 32-23-72-37-02-20-13-31 win 02
          18/07/2019 95-59-75-57-55-35-53-15 miss
          17/07/2019  28-82-21-12-68-86-62-26 miss
          16/07/2019  66-77-17-71-16-61-27-72 miss
          15/07/2019 36-63-16-61-13-31-26-62 miss
          14/07/2019 42-24-14-41-12-21-34-43 miss
          13/07/2019 17-71-11-77-01-10-07-70 miss
          12/07/2019 98-89-23-32-28-82-18-81 win 89
          11/07/2019 54-45-34-43-35-53-64-46 miss
          10/07/2019 21-12-31-13-32-23-42-24 miss
          09/07/2019 09-90-39-93-30-03-13-31 win 90
          08/07/2019 08-80-38-83-31-13-58-85 win 83
          07/07/2019 05-50-15-51-25-52-10-01 win 05
          06/07/2019 17-71-97-79-29-92-27-72 win 97
          05/07/2019 37-73-07-03-27-72-23-32 win 37
          04/07/2019 03-30-04-40-09-90-01-10 miss
          03/07/2019 37-73-33-77-03-07-23-32 miss
          02/07/2019 78-87-37-73-38-83-17-71 win 78
          01/07/2019 01-10-00-11-03-30-04-40 miss
      

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cầu 1 dàn đề đẹp nhất với xác suất chiến thắng rất cao. Để nhận được dàn đề các bạn cần nạp 300.000 VND. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhìn thấy dàn đề hiện trên màn hình.

♥ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC: giá 300.000VNĐ

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 300.000đ là được (ví dụ 3 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….6

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING… LOADING…
            13/11/2019 21-12-71-17 miss
            12/11/2019 75-57-95-59 miss
            11/11/2019 16-61-56-65 win 16
            10/11/2019 33-01-13-31 miss
            09/11/2019 50-05-02-20 win 02
            08/11/2019 76-67-78-87 miss
            07/11/2019 24-42-23-32 win 24
            06/11/2019 18-81-38-83 win 81
            05/11/2019 80-08-28-82 miss
            04/11/2019 57-75-23-32 miss
            03/11/2019 01-10-11-00 win 11
            02/11/2019 05-50-45-54 miss
            01/11/2019 02-20-01-10 miss
            31/10/2019 23-32-27-72 miss
            30/10/2019 89-98-85-58 win 98
            29/10/2019 88-22-68-86 miss
            28/10/2019 45-54-46-64 miss
            27/10/2019 13-31-36-63 miss
            26/10/2019 01-10-09-90 win 09
            25/10/2019 12-21-26-62 miss
            24/10/2019 08-80-28-82 miss
            23/10/2019 05-50-35-53 win 53
            22/10/2019 10-01-07-70 miss
            21/10/2019 26-62-16-61 miss
            20/10/2019 49-94-09-90 win 49
            19/10/2019 56-65-35-36 miss
            18/10/2019 98-89-96-69 miss
            17/10/2019 06-60-26-62 miss
            16/10/2019 14-41-24-42 win 41
            15/10/2019 98-89-68-86 miss
            14/10/2019 21-12-11-22 win 11
            13/10/2019 15-51-56-65 miss
            12/10/2019 98-89-09-90 win 09
            11/10/2019 05-50-07-70 miss
            10/10/2019 45-54-46-64 win 46
            08/10/2019 24-42-26-62 miss
            07/10/2019 02-20-07-70 miss
            06/10/2019 07-70-57-75 win 75
            05/10/2019 25-52-15-51 win 52
            04/10/2019 77-68-86-13 miss
            03/10/2019 19-91-39-93 miss
            02/10/2019 98-89-81-81 win 81
            01/10/2019 17-71-68-86 miss
            30/09/2019 39-93-49-94 miss
            29/09/2019 26-62-24-42 win 24
            28/09/2019 03-30-79-97 miss
            27/09/2019 38-83-28-82 miss
            26/09/2019 23-32-12-21 miss
            25/09/2019 33-11-00-22 miss
            24/09/2019 65-67-85-57 miss
            23/09/2019 25-52-29-92 win 29
            22/09/2019 74-47-24-42 win 74
            21/09/2019 59-95-39-93 miss
            20/09/2019 11-77-29-92 miss
            19/09/2019 29-92-24-42 miss
            18/09/2019 36-63-46-64 win 46
            17/09/2019 68-86-56-65 miss
            16/09/2019 67-76-78-87 miss
            15/09/2019 18-81-38-83 miss
            14/09/2019 46-64-47-74 miss
            13/09/2019 82-28-26-62 win 82
            12/09/2019 67-76-17-71  win 17
            11/09/2019 56-65-59-95 miss
            10/09/2019 11-22-31-13 win 11
            09/09/2019 37-73-23-32 miss
            08/09/2019 38-83-68-86 win 68
            07/09/2019 08-80-89-98 miss
            06/09/2019 89-98-34-43 miss
            05/09/2019 56-65-51-15 win 51
            04/09/2019 17-71-49-94 miss
            03/09/2019 03-30-38-83 miss
            02/09/2019 46-64-16-61 miss
            01/09/2019 79-97-49-94 win 97
            31/08/2019 29-92-09-90 miss
            30/08/2019 34-43-39-93 miss
            29/08/2019 13-31-73-37 win 73
            28/08/2019 58-85-57-75 miss
            27/08/2019 19-91-66-99 miss
            26/08/2019 35-53-58-85 miss
            25/08/2019 37-73-23-32 miss
            24/08/2019 99-11-66-55 miss
            23/08/2019 74-47-24-42 win 47
            22/08/2019 45-54-59-95 miss
            21/08/2019 67-76-36-63 miss
            20/08/2019 58-85-65-56 win 65
            19/08/2019 26-62-23-32 miss
            18/08/2019 17-71-13-31 miss
            17/08/2019 89-98-21-12 win 98
            16/08/2019 68-86-46-64 miss
            15/08/2019 39-93-27-72 miss
            14/08/2019 39-93-34-43 miss
            13/08/2019 18-81-21-12 win 81
            12/08/2019 24-42-47-74 miss
            11/08/2019 57-75-58-85 miss
            10/08/2019 04-40-14-41 win 40
            09/08/2019 89-98-79-97 miss
            08/08/2019 75-57-56-65 miss
            07/08/2019 36-63-65-56 miss
            06/08/2019 37-73-67-76 miss
            05/08/2019 19-91-49-94 win 91
            04/08/2019 27-72-57-75 miss
            03/08/2019 39-93-37-73 miss
            02/08/2019 28-82-18-81 win 82
            01/08/2019 68-86-58-85 miss
            31/07/2019 36-63-32-23 miss
            30/07/2019 56-65-57-75 win 57
            29/07/2019 16-61-56-65 miss
            28/07/2019 57-75-54-45 miss
            27/07/2019 11-55-22-44 miss
            26/07/2019 02-20-12-21 win 20
            25/07/2019 47-74-27-72 miss
            24/07/2019 14-41-78-87 miss
            23/07/2019 78-87-17-71 miss
            22/07/2019 12-21-89-98 win 98
            21/07/2019 87-78-89-98 miss
            20/07/2019 34-43-46-64 miss
            19/07/2019 32-23-72-37 miss
            18/07/2019 95-59-75-57 miss
            17/07/2019 28-82-21-12 miss
            16/07/2019 66-77-17-71 miss
            15/07/2019 36-63-16-61 miss
            14/07/2019 42-24-14-41 miss
            13/07/2019 17-71-11-77 miss
            12/07/2019 98-89-23-32 win 89
            11/07/2019 54-45-34-43 miss
            10/07/2019 21-12-31-13 miss
            09/07/2019 09-90-39-93 win 90
            08/07/2019 38-83-31-13 win 83
            07/07/2019 05-50-15-51 win 05
            06/07/2019 17-71-97-79 win 97
            05/07/2019 37-73-07-03 win 37
            04/07/2019 03-30-04-40 miss
            03/07/2019 37-73-33-77 miss
            02/07/2019 78-87-37-73 win 78
            01/07/2019 01-10-00-11 miss

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

♥♥♥ “Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

♥  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY   LOADING…  LOADING…
13/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 1 miss
12/11/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 miss
11/11/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 6
10/11/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 3 miss
09/11/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 0
08/11/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 6 miss
07/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
05/11/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 0 Trúng ĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 Trúng ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 1
02/11/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 4 Trúng ĐUÔI 4
01/11/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 2 miss
31/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 miss
30/10/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 8
29/10/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
28/10/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 5 miss
27/10/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 1
26/10/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
25/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 2 miss
24/10/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 0 miss
23/10/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 3
22/10/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
21/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 6 miss
20/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 9
19/10/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 6 miss
18/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 1 miss
17/10/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 6
16/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 1
15/10/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 8 miss
14/10/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 1 Trúng ĐUÔI 1
13/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 5 miss
12/10/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
11/10/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 6
10/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 4
09/10/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 4
08/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 4 miss
07/10/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 0
06/10/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 5
05/10/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 2
04/10/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
03/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 9 miss
02/10/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
01/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 1
30/09/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 4 Trúng ĐUÔI 4
29/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 4
28/09/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 3 miss
27/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 8 Trúng ĐUÔI 8
26/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 miss
25/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 3 miss
24/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 miss
23/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 9
22/09/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 4
21/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
20/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 1 miss
19/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 2
18/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 6 Trúng -ĐUÔI 6
17/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
16/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng -ĐUÔI 7
15/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 8 miss
14/09/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 4
13/09/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 2
12/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng -ĐUÔI 7
11/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 6 miss
10/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 1
09/09/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 3 Trúng -ĐUÔI 3
08/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 6-ĐUÔI 8
07/09/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 8 miss
06/09/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 miss
05/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 1
04/09/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 4 Trúng -ĐUÔI 4
03/09/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 3 miss
02/09/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 miss
01/09/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 7
31/08/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 miss
30/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 miss
29/08/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 3
28/08/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 miss
27/08/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 miss
26/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 5 miss
25/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
24/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU
23/08/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 7
22/08/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 miss
21/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
20/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 6-ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
18/08/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 1 Trúng ĐUÔI 1
17/08/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 8
16/08/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 miss
15/08/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 miss
14/08/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 miss
13/08/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 2 miss
11/08/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7
10/08/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 0
09/08/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 miss
08/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 6
07/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 Trúng ĐUÔI 6
06/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
05/08/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 1
04/08/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 miss
03/08/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 Trúng ĐUÔI 3
02/08/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 2
01/08/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 5
31/07/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 miss
30/07/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 7
29/07/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 1
28/07/2019 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 miss
27/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 miss
26/07/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 0
25/07/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 miss
24/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 miss
23/07/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 7
22/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 miss
21/07/2019 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 miss
20/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 miss
19/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
18/07/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 miss
17/07/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 miss
16/07/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 miss
15/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 miss
14/07/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
13/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
12/07/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 8
11/07/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 miss
10/07/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 miss
09/07/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 0
08/07/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 3
07/07/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 5
06/07/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 7
05/07/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 3-ĐUÔI 7
04/07/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 3 miss
03/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
02/07/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 8
01/07/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 miss

 

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP, giá: 2.000.000 VNĐ 

Nếu Không có Thẻ 2.000.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 2.000.000 là cầu LÔ 2 NHÁY  sẽ hiện ra

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

 

NGÀY LÔ 2 NHÁY MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
          13/11/2019                    08-80               Trúng 08-80
          12/11/2019                   47-74               Trúng 47-74
          11/11/2019                   02-20               Trúng 20×2
          10/11/2019                   01-10               Trúng 10×2
          09/11/2019                   34-43               miss
          08/11/2019                   27-72               Trúng 27×2
          07/11/2019                   38-83               Trúng 83×2
          06/11/2019                   09-90               Trúng 09-90
          05/11/2019                   15-51               Trúng 51
          04/11/2019                   78-87               Trúng 87×2
          03/11/2019                   47-74               Trúng 74×2
          02/11/2019                   12-21               miss
          01/11/2019                   16-61               Trúng 16-61
          31/10/2019                   58-85               Trúng 58-85
          30/10/2019                   03-30               Trúng 03-30
          29/10/2019                   67-76               Trúng 67-76
          28/10/2019                   06-60               Trúng 60×2
          27/10/2019                   58-08               miss
          26/10/2019                   01-29               Trúng 01
          25/10/2019                   65-47               miss
          24/10/2019                   89-98               Trúng 89-98
          23/10/2019                   02-20               Trúng 02×2
          22/10/2019                   68-86               Trúng 68-86
          21/10/2019                   47-74               Trúng 74×2
          20/10/2019                   27-72               miss
          19/10/2019                   05-50               Trúng 05
          18/10/2019                   79-97               Trúng 97×2
          17/10/2019                   37-73               Trúng 73×2
          16/10/2019                   45-54               Trúng 45-54
          15/10/2019                   29-92               Trúng 29×2
          14/10/2019                   57-75               Trúng 75×3
          13/10/2019                   18-81               Trúng 81×2
          12/10/2019                   48-84               Trúng 48-84
          11/10/2019                   23-32               miss
          10/10/2019                   02-20               Trúng 02-20
          09/10/2019                   35-53               Trúng 35-53
          08/10/2019                   37-73               Trúng 37
          07/10/2019                   57-75               Trúng 57-75
          06/10/2019                   23-32               miss
          05/10/2019                   04-40               Trúng 04-40
          04/10/2019                   19-91               Trúng 19-91
          03/10/2019                   28-82               Trúng 28-82
          02/10/2019                   15-51               Trúng 15-51
          01/10/2019                   14-41               Trúng 14
          30/09/2019                   57-75               Trúng 57-75
          29/09/2019                   34-43               Trúng 43×2
          28/09/2019                   27-72               Trúng 27-72
          27/09/2019                   46-64               Trúng 64×2
          26/09/2019                   02-20               Trúng 02-20
          25/09/2019                  12-21               miss
          24/09/2019                  28-82               Trúng 82
          23/09/2019                  36-63               miss
          22/09/2019                  68-86               Trúng 86×2
          21/09/2019                  47-74               Trúng 47-74
          20/09/2019                  69-96               miss
          19/09/2019                  27-72               Trúng 27-72
          18/09/2019                  03-30               Trúng 03-30
          17/09/2019                  25-52               Trúng 25-52
          16/09/2019                  01-10               Trúng 01-10
          15/09/2019                  09-90               miss
          14/09/2019                  37-73               Trúng 37×2
          13/09/2019                  79-97               Trúng 79×2
          12/09/2019                  64-46               Trúng 64×2
          11/09/2019                  36-63               Trúng 36-63×2
          10/09/2019                  24-42               Trúng 24-42
          09/09/2019                  19-91               Trúng 19-91
          08/09/2019                  28-82               Trúng 28-82
          07/09/2019                  09-90               Trúng 09-90
          06/09/2019                  69-96               Trúng 96×2
          05/09/2019                  49-94               Trúng 94×2
          04/09/2019                  57-75               Trúng 57-75
          03/09/2019                  29-92               Trúng 29-92
          02/09/2019                  12-21               Trúng 12×2
          01/09/2019                  56-65               miss
          31/08/2019                  06-60               Trúng 60×2
          30/08/2019                  25-52               Trúng 25×2
          29/08/2019                  36-63               Trúng 63×2
          28/08/2019                  26-62               Trúng 62×2
          27/08/2019                  02-20               Trúng 20×2
          26/08/2019                  59-95               Trúng 59-95
          25/08/2019                  29-92               Trúng 29-92
          24/08/2019                  08-80               miss
          23/08/2019                  12-21               Trúng 12-21
          22/08/2019                  04-40               Trúng 04-40×2
          21/08/2019                  87-78               Trúng 87-78
          20/08/2019                  79-97               Trúng 79-97
          19/08/2019                  35-53               Trúng 35×2
          18/08/2019                  34-43                miss
          17/08/2019                  28-82               Trúng 28-82
          16/08/2019                  30-03               Trúng 30-03×2
          15/08/2019                  25-52               Trúng 25-52×2
          14/08/2019                  48-84               Trúng 48-84
          13/08/2019                  67-76               Trúng 67-76×2
          12/08/2019                  14-41               Trúng 41×2
          11/08/2019                  34-43               Trúng 34-43
          10/08/2019                  02-20               Trúng 02-20
          09/08/2019                  89-98               miss
          08/08/2019                  23-32               Trúng 23-32
          07/08/2019                  93-39               Trúng 93-39
          06/08/2019                  36-63               Trúng 36-63
          05/08/2019                  49-94               Trúng 49-94
          04/08/2019                  16-61               miss
          03/08/2019                  82-28               Trúng 82×2
          02/08/2019                  79-97               Trúng 79×2
          01/08/2019                  05-50               Trúng 05-50×2
          31/07/2019                  26-62               Trúng 26×2
          30/07/2019                  75-57               Trúng 75-57×2
          29/07/2019                  26-62               miss
          28/07/2019                  13-31               Trúng 13-31
          27/07/2019                  02-20               Trúng 02-20
          26/07/2019                  31-13               Trúng 31
          25/07/2019                  37-73               miss
          24/07/2019                  49-94               Trúng 49×2
          23/07/2019                  16-61               Trúng 16×2
          22/07/2019                  79-97               Trúng 79-97
          21/07/2019                  37-73               Trúng 73×2
          20/07/2019                  35-53               Trúng 35-53
          19/07/2019                  46-64                miss
          18/07/2019                  03-30               Trúng 03-30
          17/07/2019                  04-40               Trúng 04-40×2
          16/07/2019                  98-89               Trúng 98×3
          15/07/2019                  23-32               Trúng 23×2
          14/07/2019                  25-52               Trúng 25×2
           13/07/2019                  37-73               Trúng 37-73
           12/07/2019                  17-71               Trúng 17-71
           11/07/2019                  38-83               Trúng 38-83
           10/07/2019                  29-92               Trúng 29-92×2
           09/07/2019                  26-62               Trúng 26-62
           08/07/2019                  04-40               Trúng 04-40
           07/07/2019                  14-41               Trúng 14-41
           06/07/2019                  86-68               Trúng 68×2
           05/07/2019                  21-12               Trúng 21×2-12
           04/07/2019                  02-20               Trúng 02×2-20
           03/07/2019                  56-65               Trúng 56-65
           02/07/2019                  24-42               Trúng 24×2 
           01/07/2019                  45-54                miss

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 6 SỐ SUPPER VIP

♥ “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản b
♥ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 1.000.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 1.000.000 là cầu lô 6 số sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
          13/11/2019 67-76-38-83-18-81               Trúng 6/6 
          12/11/2019 02-20-41-14-36-63               Trúng 3/6 
          11/11/2019 32-23-69-96-51-15               Trúng 5/6 
          10/11/2019 17-71-05-40-16-61               Trúng 2/6 
          09/11/2019 38-83-58-85-09-90               Trúng 5/6 
          08/11/2019 27×2-72-25-52-09-90               Trúng 6/6 
          07/11/2019 02-20-78-87-14-31               Trúng 2/6 
          06/11/2019 09-90-23-32-16-61               Trúng 4/6 
          05/11/2019 34×2-43-10-01-69-96               Trúng 4/6 
          04/11/2019 51-15-23-32-16-61               Trúng 2/6 
          03/11/2019 47-74×2-08-80-57-75               Trúng 3/6 
          02/11/2019 12-21-46×2-64-36-63               Trúng 3/6 
          01/11/2019 68-86-16-61-78-87               Trúng 6/6 
          31/10/2019 53-01-10-58-85-35               Trúng 4/6 
          30/10/2019 35-53-03-30-24-42               Trúng 4/6 
          29/10/2019 28-82-76-67-39-93               Trúng 5/6 
          28/10/2019 35-53-17-71-24-42               Trúng 1/6 
          27/10/2019 16-61-57-75-03-30               Trúng 2/6 
          26/10/2019  28-82-49-94-76-78               Trúng 3/6 
          25/10/2019 26-62-13-31-06-60               Trúng 3/6 
          24/10/2019 89-98-48-84-02-20               Trúng 5/6 
          23/10/2019 45-54-13-31-52-25               Trúng 3/6 
          22/10/2019 14-41-37-73-68-86               Trúng 6/6 
          21/10/2019 38-83-02-20-56-65               Trúng 1/6 
          20/10/2019 68-86-13-31-27-72               Trúng 4/6 
          19/10/2019 15-51-18-81-25-57               Trúng 4/6 
          18/10/2019 01-10-47-74-03-30               Trúng 3/6 
          17/10/2019 38-83-19-91-35-53×2               Trúng 2/6 
          16/10/2019 21-12-45-54-38-83               Trúng 3/6 
          15/10/2019 45-54-49-94-16-81               Trúng 6/6 
          14/10/2019 15-51-26-62-39-93               Trúng 2/6 
          13/10/2019 67-76-89-98-56-65               miss
          12/10/2019 43-34×2-29-92-18-81               Trúng 4/6 
          11/10/2019 08-80-12-14-37-73               Trúng 4/6 
          10/10/2019 29-92-24-42-34-43
              Trúng 5/6 
          09/10/2019 01-10-02-20-39-93
              Trúng 3/6 
          08/10/2019 05-50-29-82-56-65
              Trúng 5/6 
          07/10/2019 27-72-48-84-79-97
              miss
          06/10/2019 14-41-49-94-32-23
              Trúng 4/6 
          05/10/2019 04-40-13-31-46-64
              Trúng 6/6 
          04/10/2019 24-42-69-96-38-83
              Trúng 1/6 
          03/10/2019 28-82-25-52-67-76
              Trúng 5/6 
          02/10/2019 90-38-59-95-68-89
              Trúng 1/6 
          01/10/2019 49-94-78-87-03-30
              Trúng 3/6 
          30/09/2019 57-75-46-64-20-02
              Trúng 5/6 
          29/09/2019 24-42-90-09-68-86
              Trúng 4/6 
          28/09/2019 14-41-27-72-39-93
              Trúng 6/6 
          27/09/2019 01-11-33-09-90-99               Trúng 5/6 
          26/09/2019 02-20-15-51-43-34
              Trúng 3/6 
          25/09/2019 13-31-67-76-92-29
              Trúng 5/6 
          24/09/2019 68-86-08-80-26-72
              Trúng 6/6 
          23/09/2019 13-31-26-62-05-60               Trúng 6/6 
          22/09/2019 01-10-38-83-58-85               Trúng 4/6 
          21/09/2019 78-87-18-81-32-23               Trúng 2/6 
          20/09/2019 19-91-35-53×2-75-57               Trúng 3/6 
          19/09/2019 06-60-27-72-49-94               Trúng 5/6 
          18/09/2019 39-93-03-30-46-67               Trúng 6/6 
          17/09/2019 28-82-25-52-39-93               Trúng 4/6 
          16/09/2019 61-16-01-10-45-54               Trúng 5/6 
          15/09/2019 79-97-56-65-29-92               Trúng 5/6 
          14/09/2019 34-43-56-65-89-98               Trúng 5/6 
          13/09/2019 48-84-80-08-13-31               Trúng 3/6 
          12/09/2019 35-53-48-84-71-17               Trúng 1/6 
          11/09/2019 14-41×2-28-82-69×2-96               Trúng 4/6 
          10/09/2019 24-42-17-71-23-32               Trúng 6/6 
          09/09/2019 19-91-28-82-68-86               Trúng 6/6 
          08/09/2019 38-83-28-82-14-41               Trúng 5/6 
          07/09/2019 09-90-25-52-64-46               Trúng 5/6 
          06/09/2019 06-60-17-70-48-81               Trúng 6/6 
          05/09/2019 58-85-41-71-40-04               Trúng 5/6 
          04/09/2019 17-71-24-42-57-75               Trúng 4/6 
          03/09/2019 78-87-96-69-92-29               Trúng 6/6 
          02/09/2019 25-52-27-70-57-85               Trúng 6/6 
          01/09/2019 34-64-36-60-69-95               Trúng 6/6 
          31/08/2019 36-63-89-98-07-70               Trúng 3/6 
          30/08/2019 89-98-41-62-47-74               miss
          29/08/2019 36-63×2-27-72-41-14               Trúng 6/6 
          28/08/2019 34-43-38-84-86-68               Trúng 5/6 
          27/08/2019 54-45-29-92-02-20×2               Trúng 6/6 
          26/08/2019 59-95-85-58×2-18-81               Trúng 5/6 
          25/08/2019 29-92-35-53-15-51               Trúng 3/6 
          24/08/2019 28-82×3-68-86-45×2-54               Trúng 5/6 
          23/08/2019 12-21-67-76-39-94               Trúng 6/6 
          22/08/2019 07-70-45-54-98-89               Trúng 2/6 
          21/08/2019 56×2-65-87-78-26-62               Trúng 5/6 
          20/08/2019 45-54-79-97-38-68               Trúng 6/6 
          19/08/2019 38-82-68-84-17-72               Trúng 6/6 
          18/08/2019 07-70-79-97-23-32               Trúng 5/6 
          17/08/2019 50-05-28-82-58-85               Trúng 5/6 
          16/08/2019 47-74-19-91-38-83               Trúng 6/6 
          15/08/2019 35-53-82-28-09-90
              Trúng 2/6 
          14/08/2019 29-92-18-81-25-52
              Trúng 2/6 
          13/08/2019 02-20-09-90-24-42
              Trúng 5/6 
          12/08/2019 21-12-01-10-29-93
              Trúng 5/6 
          11/08/2019 27-72×2-34-43-19-91
              Trúng 5/6 
          10/08/2019 45-54-17-71-02-20
              Trúng 2/6 
          09/08/2019 48-84-09-90-79-97
              Trúng 1/6 
          08/08/2019 23-32-19-91-05-50
              Trúng 5/6 
          07/08/2019 15-51-76-67-85-58
              Trúng 1/6 
          06/08/2019 25-52-48-84-36-63
              Trúng 4/6 
          05/08/2019 49-94-68-86-58-85
              Trúng 3/6 
          04/08/2019 37-73-81-18-09-90
              Trúng 3/6 
          03/08/2019 28-82×2-37×2-73-24-42
              Trúng 4/6 
          02/08/2019 04-40-56-63-94-19
              Trúng 5/6 
          01/08/2019 27-72-19-91-45-54
              miss
          31/07/2019 03-30-57-75-23-32
              Trúng 3/6 
          30/07/2019 16-61-81-18×2-08-80
              Trúng 3/6 
          29/07/2019 48-84-47-74-25-52
              Trúng 5/6 
          28/07/2019 09-90-13-31-37-73
              Trúng 2/6 
          27/07/2019 02-20-49-94-26-62
              Trúng 4/6 
          26/07/2019 28-82-08-80-68-86
               miss
          25/07/2019 56-63-39-93-37-73
              Trúng 4/6 
          24/07/2019 92×2-29-02-20-72-27
              Trúng 3/6 
          23/07/2019 17-71-28-82-09-90
              Trúng 5/6 
          22/07/2019 25-52-79-97-58-36
              Trúng 5/6 
          21/07/2019 68-86-17-71-45-54
              Trúng 4/6 
          20/07/2019 26-45-54-38-83-94
              Trúng 4/6 
          19/07/2019 19-91-46-64-38-83
               miss
          18/07/2019 07-70-03-30-32-23
               Trúng 5/6 
          17/07/2019 38-83-29-92-02-20
              Trúng 6/6 
          16/07/2019 35-53-15-51-67-76               Trúng 3/6 
          15/07/2019 60-06-04-40-76-67               Trúng 3/6 
          14/07/2019 01-10-02-20-12-21               Trúng 5/6 
          13/07/2019 09-90-21-12-26-62               Trúng 1/6 
          12/07/2019 17-71-37-73-28-82               Trúng 6/6 
          11/07/2019 93-39-70-07-42-24               Trúng 2/6 
          10/07/2019 28-82-41-14-98-89               Trúng 1/6 
          09/07/2019 69-96-35-53-27-72                miss
          08/07/2019 06-60-17-71-04-40               Trúng 4/6 
          07/07/2019 05-50-14-41-72-27               Trúng 5/6 
          06/07/2019 25-30-19-05-65-57               Trúng 6/6 
          05/07/2019 07-70-49-94-76-67               Trúng 1/6 
          04/07/2019 03-30-31-13-47-72               Trúng 5/6 
          03/07/2019 58-85-56-65-15-51               Trúng 5/6 
          02/07/2019 87-78-01-33-95-41               Trúng 4/6 
          01/07/2019 23-32-16-61-45-54                miss

LÔ KÉP MIỀN BẮC

LÔ KÉP MIỀN BẮC

♥ Nếu bạn đang gặp vấn đề tài chính thì hãy nạp thẻ nhận ngay cầu LÔ KÉP để đánh lớn hôm nay. Đầu tư vào LÔ KÉP mất ít tiền nhưng lại ăn lớn. Cầu Đẹp thì chúng tôi đã có. Hãy để chúng tôi giúp bạn

♥ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 200.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 200.000 là cầu LÔ KÉP  sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ. \

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
           13/11/2019                         11                 miss
           12/11/2019                         33                 win 33
           11/11/2019                         44                 win 44
           10/11/2019                         55                 win 55
           09/11/2019                         88                 win 88
           08/11/2019                         33                 win 33
           07/11/2019                         66                 win 66
           06/11/2019                         44                 win 44
           05/11/2019                         55                 miss
           04/11/2019                         99                 win 99
           03/11/2019                         77                 win 77
           02/11/2019                         55                 win 55
           01/11/2019                         11                 win 11
           31/10/2019                         77                 win 77
           30/10/2019                         99                 win 99
           29/10/2019                         11                 miss
           28/10/2019                         55                 win 55
           27/10/2019                         22                 win 22
           26/10/2019                         11                 win 11
           25/10/2019                         77                 win 77
           24/10/2019                         99                 win 99
           23/10/2019                         00                 win 00
           22/10/2019                         11                 miss
           21/10/2019                         99                 win 99
           20/10/2019                         88                 win 88
           19/10/2019                         77                 win 77
           18/10/2019                         11                 win 11
           17/10/2019                         77                 win 77 
           16/10/2019                         44                 miss
           15/10/2019                         22                 miss
           14/10/2019                         77                 win 77
           13/10/2019                         22                 win 22
           12/10/2019                         44                 win 44 
           11/10/2019                         00                  win 00 
           10/10/2019                         55                 miss
           09/10/2019                         11                 miss
           08/10/2019                         22                 miss
           07/10/2019                         00                 win 00
           06/10/2019                         88                 win 88
           05/10/2019                         66                 win 66
           04/10/2019                         22                 win 22
           03/10/2019                         44                 win 44
           02/10/2019                         88                 win 88
           01/10/2019                         66                 win 66
           30/09/2019                         77                 win 77
           29/09/2019                         11                 miss
           28/09/2019                         44                 miss
           27/09/2019                         33                 win 33
           26/09/2019                         00                 win 00
           25/09/2019                         22                 win 22
           24/09/2019                         33                 win 33
           23/09/2019                         11                 win 11
           22/09/2019                         88                 win 88
           21/09/2019                         22                 win 22
           20/09/2019                         88                 win 88
           19/09/2019                         22                 win 22
           18/09/2019                         66                 miss
           17/09/2019                         33                 miss
           16/09/2019                         99                 win 99
           15/09/2019                         11                 win 11
           14/09/2019                         00                 win 00
           13/09/2019                         44                 win 44×2
           12/09/2019                         66                 win 66
           11/09/2019                         77                 win 77
           10/09/2019                         88                 miss
           09/09/2019                         11                 miss
           08/09/2019                         22                 win 22
           07/09/2019                         88                 win 88
           06/09/2019                         66                 win 66
           05/09/2019                         99                 win 99
           04/09/2019                         55                 win 55
           03/09/2019                         33                 miss
           02/09/2019                         99                 miss
           01/09/2019                         77                 win 77×2
           31/08/2019                         44                 win 44
           30/08/2019                         88                 win 88
           29/08/2019                         55                 win 55×2
           28/08/2019                         11                 miss
           27/08/2019                         88                 miss
           26/08/2019                         77                 miss
           25/08/2019                         22                 win 22
           24/08/2019                         44                 win 44
           23/08/2019                         66                 win 66
           22/08/2019                         33                 win 33
           21/08/2019                         11                 miss
           20/08/2019                         00                 win 00
           19/08/2019                         66                 win 66
           18/08/2019                         22                 win 22
           17/08/2019                         77                 win 77
           16/08/2019                         11                 win 11×2
           15/08/2019                         99                 miss
           14/08/2019                         55                 miss
           13/08/2019                         66                 win 66
           12/08/2019                         88                 win 88
           11/08/2019                         22                 miss
           10/08/2019                         66                 miss
           09/08/2019                         99                 miss
           08/08/2019                         00                 win 00
           07/08/2019                         11                 win 11
           06/08/2019                         99                 win 99
           05/08/2019                         33                 win 33
           04/08/2019                         99                 miss
           03/08/2019                         77                 miss
           02/08/2019                         44                 win 44×3
           01/08/2019                         22                 win 22
           31/07/2019                         66                 win 66
           30/07/2019                         00                 miss
           29/07/2019                         33                 miss
           28/07/2019                         11                 win 11
           27/07/2019                         88                 win 88
           26/07/2019                         55                 win 55
           25/07/2019                         66                 miss
           24/07/2019                         77                 miss
           23/07/2019                         11                 win 11
           22/07/2019                         00                 win 00
           21/07/2019                         99                 win 99
           20/07/2019                         55                 miss
           19/07/2019                         22                 win 22
           18/07/2019                         11                 win 11
           17/07/2019                         99                 win 99
           16/07/2019                         77                 miss
           15/07/2019                         22                 win 22
           14/07/2019                         55                 win 55
           13/07/2019                         44                 win 44
           12/07/2019                         11                 win 11
           11/07/2019                         77                 win 77
           10/07/2019                         88                 win 88
           09/07/2019                         33                 win 33
           08/07/2019                         22                 win 22
           07/07/2019                         55                 win 55
           06/07/2019                         11                 win 11
           05/07/2019                         44                 win 44
           04/07/2019                         55                  miss
           03/07/2019                         66                  win 66×2
           02/07/2019                         33                  win 33
           01/07/2019                         77                  win 77

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

 LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

♥ Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
♥ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 500.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 500.000 là cầu lô xiên 3  sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

 

 

NGÀY DÀN LÔ XIÊN3 MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
13/11/2019 08-80-45 Win3/3
12/11/2019 14-36-63 Win3/3
11/11/2019 45-54-69 Win1/3
10/11/2019 05-40-26 Win3/3
09/11/2019 58-85-09 Win3/3
08/11/2019 35-18-06 Win1/3
07/11/2019 50-29-34 miss
06/11/2019 09-90-23 Win3/3
05/11/2019 34×2-43-10 Win4/3
04/11/2019 15-23-32 Win2/3
03/11/2019 09-90-35 Win3/3
02/11/2019 21-37-29 miss
01/11/2019 61-78-87 Win3/3
31/10/2019 36-92-79 Win1/3
30/10/2019 30-10-57 Win1/3
29/10/2019 38-26-12 miss
28/10/2019 41-31×2-72 Win2/3
27/10/2019 29-58-17 miss
26/10/2019 01-78-90 Win2/3
25/10/2019 48-84-03 Win3/3
24/10/2019 62-79-97 Win1/3
23/10/2019 35-53-12 Win3/3
22/10/2019 68-86-02 Win3/3
21/10/2019 59-95-42 Win3/3
20/10/2019 20-02-68 Win1/3
19/10/2019 18-81-59 Win3/3
18/10/2019 47-74-03 Win3/3
17/10/2019 39-68-38 Win2/3
16/10/2019 63-25-12 Win3/3
15/10/2019 45-54-16 Win3/3
14/10/2019 26-62-17 Win3/3
13/10/2019 67-76-89 miss
12/10/2019 29-92-58 Win3/3
11/10/2019 37-73-56 miss
10/10/2019 08-29-92 Win2/3
09/10/2019 39-93-26 Win3/3
08/10/2019 05-50-82 Win3/3
07/10/2019 84-79-97 miss
06/10/2019 86-04-65 Win1/3
05/10/2019 04-40-31 Win3/3
04/10/2019 29-92-62 Win3/3
03/10/2019 19-91-44 Win2/3
02/10/2019 15-51-04 Win3/3
01/10/2019 78-87-30 Win1/3
30/09/2019 45-54-77 Win1/3
29/09/2019 07-70-33 Win2/3
28/09/2019 26-96-30 miss
27/09/2019 01-11-33 Win3/3
26/09/2019 17-71-35 Win3/3
25/09/2019 29-92-30 Win2/3
24/09/2019 08-80-16 Win3/3
23/09/2019 26-62-75 Win3/3
22/09/2019 01-10-43 Win3/3
21/09/2019 47-74-21 Win3/3
20/09/2019 35-53×2-60 Win4/3
19/09/2019 38-25-73 Win1/3
18/09/2019 03-30-90 Win2/3
17/09/2019 07-14-86 Win1/3
16/09/2019 18-81-87 miss
15/09/2019 35-08-93 miss
14/09/2019 34-69-88 Win2/3
13/09/2019 48-84-20 Win3/3
12/09/2019 36-63-17 Win3/3
11/09/2019 14-28-82 miss
10/09/2019 08-80-92 miss
09/09/2019 19-91-16 Win3/3
08/09/2019 38-83-17 Win2/3
07/09/2019 25-52-90 Win3/3
06/09/2019 06-60-10 Win3/3
05/09/2019 58-85-12 Win3/3
04/09/2019 17-24-42 Win2/3
03/09/2019 78-87-96 Win3/3
02/09/2019 25-52-05 Win3/3
01/09/2019 60-69-95 Win3/3
31/08/2019 36-63-02 Win3/3
30/08/2019 41-62-74 miss
29/08/2019 27-72-12 Win3/3
28/08/2019 34-43-08 Win3/3
27/08/2019 29-92-41 Win3/3
26/08/2019 59-95-10 Win3/3
25/08/2019 12-21-77 miss
24/08/2019 17-71-23 Win3/3
23/08/2019 12-21-62 Win3/3
22/08/2019 89-98-16 Win3/3
21/08/2019 78-26-62 Win1/3
20/08/2019 67-76-58 miss
19/08/2019 84-17-72 Win3/3
18/08/2019 79-97-23 Win3/3
17/08/2019 82-58-85 Win3/3
16/08/2019 38-83-91 Win3/3
15/08/2019 35-53-09 Win2/3
14/08/2019 29-92-18 Win2/3
13/08/2019 02-20-91 Win3/3
12/08/2019 10-29-93 Win3/3
11/08/2019 34-43-91 Win2/3
10/08/2019 17-71-20 Win1/3
09/08/2019 03-30-16 Win2/3
08/08/2019 23-32-19 Win3/3
07/08/2019 15-51-76 Win1/3
06/08/2019 52-48-84 Win2/3
05/08/2019 23-32-83 miss
04/08/2019 16-61-96 miss
03/08/2019 39-93-43 Win1/3
02/08/2019 63-94-19 Win3/3
01/08/2019 45-54-61 Win1/3
31/07/2019 03-30-57 Win3/3
30/07/2019 57×2-75-08 Win3/3
29/07/2019 01-10-26 miss
28/07/2019 13-31-25 Win3/3
27/07/2019 49-94-02 Win3/3
26/07/2019 24-42-01 Win2/3
25/07/2019 37-73-28 miss
24/07/2019 17-19-20 Win2/3
23/07/2019 36-63-09 Win1/3
22/07/2019 25-52-79 Win2/3
21/07/2019 17-71-28 Win3/3
20/07/2019 38-83-94 Win2/3
19/07/2019 19-91-38 miss
18/07/2019 03-30-32 Win3/3
17/07/2019 92-02-20 Win3/3
16/07/2019 35-53-15 Win3/3
15/07/2019 04-40-06 Win3/3
14/07/2019 01-10-02 Win3/3
13/07/2019 37-73-63 Win3/3
12/07/2019 39-63-36 Win1/3
11/07/2019 38-19-91 Win3/3
10/07/2019 65-04-40 Win3/3
09/07/2019 56-65-98 Win2/3
08/07/2019 71-04-40 Win3/3
07/07/2019 41-72-27 Win2/3
06/07/2019 05-65-57 Win3/3
05/07/2019 94-76-67 Win1/3
04/07/2019 13-47-72 Win3/3
03/07/2019 56-65-15 Win3/3
02/07/2019 78-01-33 Win3/3
01/07/2019 32-16-61 miss

 

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

♥ Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.
 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu  LÔ sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
            13/11/2019                   67-76                   win 67-76
            12/11/2019                   36-63                   win 36-63
            11/11/2019                   17-71                   win 17
            10/11/2019                   58-85                   win 58-85
            09/11/2019                   59-95                   win 95×2
            08/11/2019                   25-52                   win 25-52
            07/11/2019                   36-63                   win 36×2
            06/11/2019                   69-96                   miss
            05/11/2019                   05-50                   miss
            04/11/2019                   36-63                   miss
            03/11/2019                   09-90                   win 09-90
            02/11/2019                   21-12                   miss
            01/11/2019                   78-87                   win 78-87
            31/10/2019                   59-95                   win 95
            30/10/2019                   24-42                   win 24-42
            29/10/2019                   28-82                   win 28-82
            28/10/2019                   23-34                   win 23-34
            27/10/2019                   04-40                    miss
            26/10/2019                   09-90                   win 09-90
            25/10/2019                   26-62                   win 26-62
            24/10/2019                   14-41                   win 14
            23/10/2019                   54-45                   win 54-45
            22/10/2019                   65-56                   miss
            21/10/2019                   59-95                   win 59-95
            20/10/2019                   13-31                   win 13-31
            19/10/2019                   28-82                   win 28×2
            18/10/2019                   03-30                   win 03
            17/10/2019                   31-13                    miss
            16/10/2019                   27-72                    miss
            15/10/2019                   45-54                   win 45-54
            14/10/2019                   26-62                   win 26-62
            13/10/2019                   67-76                   miss
            12/10/2019                   35-63                   win 35-63
            11/10/2019                   12-14                   win 12-14
            10/10/2019                   24-42                   win 24-42
            09/10/2019                   01-10                   miss
            08/10/2019                   05-50                   win 05-50
            07/10/2019                   47-74                   win 47×2
            06/10/2019                   29-92                   win 29-92
            05/10/2019                   46-64                   win 46-64
            04/10/2019                   05-50                   win 50×3
            03/10/2019                   36-63                   miss
            02/10/2019                   16-61                   win 16-61
            01/10/2019                   08-80                   win 08-80
            30/09/2019                   02-20                   win 20
            29/09/2019                   68-86                   win 68-86
            28/09/2019                   39-93                   win 39-93
            27/09/2019                   09-90                   win 90
            26/09/2019                   79-97                   win 79-97
            25/09/2019                   87-78                   miss
            24/09/2019                   68-86                   win 68-86
            23/09/2019                   18-81                   win 18×2
            22/09/2019                   38-83                   win 38-83
            21/09/2019                   78-87                   win 78-87
            20/09/2019                   56-65                   win 56×2
            19/09/2019                   17-71                   miss
            18/09/2019                   39-93                   win 39-93
            17/09/2019                   28-82                   win 28-82
            16/09/2019                   45-54                   win 45-54
            15/09/2019                   56-65                   win 56-65
            14/09/2019                   69-96                   win 69
            13/09/2019                   48-84                   win 48-84
            12/09/2019                   36-63                   win 36-63
            11/09/2019                   28-82                   miss
            10/09/2019                   23-32                   win 23-32
            09/09/2019                   45-54                   win 45
            08/09/2019                   38-83                   win 38-83
            07/09/2019                   25-52                   win 25-52
            06/09/2019                   06-60                   win 06-60 
            05/09/2019                   58-85                   win 58-85
            04/09/2019                   48-84                   win 48-84
            03/09/2019                   17-71                   miss
            02/09/2019                   16-61                   win 61×2
            01/09/2019                   56-65                   miss
            31/08/2019                   01-10                   miss
            30/08/2019                   74-47                   miss
            29/08/2019                   39-93                   miss
            28/08/2019                   47-74                   miss
            27/08/2019                   79-97                   miss
            26/08/2019                   39-93                   win 39×2
            25/08/2019                   69-96                   win 96
            24/08/2019                   28-82                   win 28-82×3
            23/08/2019                   05-50                   miss
            22/08/2019                   34-43                   win 34
            21/08/2019                   36-63                   miss
            20/08/2019                   45-54                   win 45-54
            19/08/2019                   49-94                   win 94
            18/08/2019                   79-97                   win 79-97
            17/08/2019                   58-85                   win 58-85
            16/08/2019                   19-91                   win 19-91
            15/08/2019                   47-74                   win 47-74
            14/08/2019                   57-42                   miss
            13/08/2019                   09-90                   win 09-90
            12/08/2019                   89-98                   miss
            11/08/2019                   05-50                   win 05-50
            10/08/2019                   45-54                   miss
            09/08/2019                   03-30                   win 03-30
            08/08/2019                   24-42                   miss
            07/08/2019                   89-98                   miss
            06/08/2019                   30-03                   win 03
            05/08/2019                   98-89                   win 89×2
            04/08/2019                   16-61                   miss
            03/08/2019                   39-93                   win 39
            02/08/2019                   45-54                   win 45
            01/08/2019                   36-63                   win 36
            31/07/2019                   27-72                   miss
            30/07/2019                   49-94                   win 94
            29/07/2019                   51-15                   win 15
            28/07/2019                   03-30                   win 30×2
            27/07/2019                   94-49                   win 94-49
            26/07/2019                   05-50                   win 05-50×2
            25/07/2019                   37-73                   miss
            24/07/2019                   01-10                   win 01
            23/07/2019                   78-87                   miss
            22/07/2019                   26-62                   win 26
            21/07/2019                   05-50                   miss
            20/07/2019                   15-51                   win 51
            19/07/2019                   38-83                   miss
            18/07/2019                   07-70                   win 07-70
            17/07/2019                   02-20                   win 02-20
            16/07/2019                   35-53                   win 35-53
            15/07/2019                   04-40                   win 04-40
            14/07/2019                   02-20                   win 02-20
            13/07/2019                   97-79                   win 97-79
            12/07/2019                   28-82                   win 28-82
            11/07/2019                   19-91                   win 19-91
            10/07/2019                   04-40                   win 04-40
            09/07/2019                   56-65                   win 56-65
            08/07/2019                   17-71                   win 17-71
            07/07/2019                   05-50                   win 05-50
            06/07/2019                   18-81                   miss
            05/07/2019                   00-33                   win 33×2
            04/07/2019                   13-31                   win 13-31
            03/07/2019                   58-85                   win 58-85
            02/07/2019                   03-30                   win 30
            01/07/2019                   13-31                   miss
1 2