3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

♥♥♥ Nếu các bạn chọn cầu BA CÀNG thì hãy nạp thẻ cào “5.000.000 VND” vào ô bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị số và bạn sẽ nhìn thấy số” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

 ♥ 3 CÀNG MIỀN BẮC MIỀN BẮC, giá: 5.000.000 VNĐ 

 ♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 5.000.000đ là được (ví dụ 10 cái 500k)

 ♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 ♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 ♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY CẶP BA CÀNG MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY                        LOADING…..                        LOADING….. 
            (TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
           31/03/2020                             019 miss
           30/03/2020                             902 Trúng 902
           29/03/2020                             539 miss
           28/03/2020                             381 miss
           27/03/2020                             026 miss
           26/03/2020                             135 Trúng 135
           25/03/2020                             059 miss
           24/03/2020                             645 miss
           23/03/2020                             123 Trúng 123
           22/03/2020                             308 miss
           21/03/2020                             195 miss
           20/03/2020                             202 miss
           19/03/2020                             154 miss
           18/03/2020                             398 miss
           17/03/2020                             267 Trúng 267
           16/03/2020                             283 miss
           15/03/2020                             946 miss
           14/03/2020                             510 miss
           13/03/2020                             157 miss
           12/03/2020                             130 miss
           11/03/2020                             521 miss
           10/03/2020                             315 miss
           09/03/2020                             042 miss
           08/03/2020                             239 miss
           07/03/2020                             513 miss
           06/03/2020                             170 miss
           05/03/2020                             991  Trúng 991
           04/03/2020                             108 miss
           03/03/2020                             024 miss
           02/03/2020                             078 miss
           01/03/2020                             625 miss
           29/02/2020                             805 Trúng 805
           28/02/2020                             531 miss
           27/02/2020                             612 miss
           26/02/2020                             148 miss
           25/02/2020                             372 miss
           24/02/2020                             609 Trúng 609
           23/02/2020                             315 miss
           22/02/2020                             946 miss
           21/02/2020                             512 miss
           20/02/2020                             304 miss
           19/02/2020                             398 Trúng 398
           18/02/2020                             405 miss
           17/02/2020                             429 miss
           16/02/2020                             776 Trúng 776
           15/02/2020                             510 miss
           14/02/2020                             328 miss
           13/02/2020                             561 miss
           12/02/2020                             358 miss
           11/02/2020                             069 miss
           10/02/2020                             008 miss
           09/02/2020                             347 Trúng 347
           08/02/2020                             590 miss
           07/02/2020                             066 miss
           06/02/2020                             082 miss
           05/02/2020                             525 miss
           04/02/2020                             029 miss
           03/02/2020                             105 miss
           02/02/2020                             434 Trúng 434
           01/02/2020                             037 miss
           31/01/2020                             725 miss
           30/01/2020                             267 miss
           29/01/2020                             089 miss
           28/01/2020                             960 miss
           24+25+26+27        CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
           23/01/2020                             875 Trúng 875
           22/01/2020                             443 miss
           21/01/2020                             038 miss
           20/01/2020                             351 miss
           19/01/2020                             539 miss
           18/01/2020                             154 miss
           17/01/2020                             561 miss
           16/01/2020                             783 miss
           15/01/2020                             710 Trúng 710
           14/01/2020                             167 miss
           13/01/2020                             343 miss
           12/01/2020                             659 miss
           11/01/2020                             658 Trúng 658
           10/01/2020                             436 miss
           09/01/2020                             359 miss
           08/01/2020                             007 miss
           07/01/2020                             054 miss
           06/01/2020                             012 Trúng 012
           05/01/2020                             351 miss
           04/01/2020                             186 miss
           03/01/2020                             392 miss
           02/01/2020                             153 miss
           01/01/2020                             905  Trúng 905 

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Nếu các bạn chọn cầu DÀN ĐỀ 12 SỐ thì hãy nạp thẻ cào “200.000 VND” vào ô bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị số và bạn sẽ nhìn thấy số” các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 200.000đ là được (ví dụ 2 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
      HÔM NAY                       LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 72-27-28-82-29-92-07-70-12-21-17-71 miss
30/03/2020 86-68-28-82-08-80-02-20-18-81-88-66 win 02
29/03/2020 39-93-19-91-13-31-03-30-09-90-29-92 miss
28/03/2020 81-18-08-80-28-82-38-83-01-01-06-60 miss
27/03/2020 26-62-16-61-12-21-02-20-06-60-22-66 miss
26/03/2020 03-30-35-53-54-45-65-56-75-57-58-85 win 35
25/03/2020 85-58-59-95-05-50-08-80-28-82-38-83 miss
24/03/2020 45-54-15-51-14-41-25-52-04-40-05-50 miss
23/03/2020 69-96-59-95-23-32-26-62-09-90-06-60 win 23
22/03/2020 08-80-09-90-58-85-05-50-28-82-88-00 miss
21/03/2020 95-59-05-50-09-90-29-92-25-52-39-93 miss
20/03/2020 02-20-12-21-00-22-26-62-06-60-25-52 miss
19/03/2020 45-54-25-52-48-84-46-64-05-50-04-40 miss
18/03/2020 38-83-39-93-89-98-58-85-08-80-36-63 win 89
17/03/2020 52-25-75-57-56-65-67-76-59-95-05-50 win 67
16/03/2020 83-38-34-43-48-84-13-31-78-87-89-98 miss
15/03/2020 64-46-01-10-34-43-36-63-66-44-69-96 win 01
14/03/2020 01-10-11-22-33-44-55-66-77-88-99-00 miss
13/03/2020 57-75-25-52-59-95-17-71-27-72-56-65 miss
12/03/2020 03-30-05-50-36-63-06-60-26-62-56-65 miss
11/03/2020 12-21-13-31-02-20-03-30-01-10-11-22 miss
10/03/2020 51-15-25-52-58-85-45-54-14-41-56-65 miss
09/03/2020 42-24-14-41-34-43-12-21-13-31-44-22 miss
08/03/2020 39-93-38-83-28-82-08-80-89-98-33-99 miss
07/03/2020 13-31-21-12-41-14-43-34-61-16-63-36 miss
06/03/2020 70-07-09-90-79-97-17-71-29-92-57-75 miss
05/03/2020 36-63-46-64-19-91-16-61-13-31-74-47 win 91
04/03/2020 08-80-28-82-68-86-18-81-48-84-38-83 miss
03/03/2020 26-62-16-61-69-96-68-86-24-42-46-64 miss
02/03/2020 19-91-29-92-39-93-49-94-59-95-69-96 miss
01/03/2020 35-53-25-52-45-54-65-56-57-75-58-85 win 35
29/02/2020 60-06-36-63-05-50-56-65-35-53-16-61 win 05
28/02/2020 31-13-39-93-23-32-15-51-16-61-38-83 miss
27/02/2020 12-21-31-13-23-32-19-91-29-92-39-93 miss
26/02/2020 85-58-84-48-38-83-68-86-65-56-46-64 win 46
25/02/2020 27-72-37-73-57-75-25-52-79-97-29-92 miss
24/02/2020 09-90-19-91-29-92-39-93-49-94-59-95 win 09
23/02/2020 51-15-25-52-21-12-65-56-45-54-35-53 miss
22/02/2020 46-64-47-74-26-62-36-63-34-43-54-45 win 47
21/02/2020 21-12-01-10-18-81-08-80-14-41-24-42 miss
20/02/2020 43-34-31-13-63-36-54-45-73-37-03-04 win 04
19/02/2020 38-83-89-98-28-82-48-84-58-85-68-86 win 98
18/02/2020 05-50-25-52-30-03-10-01-85-58-35-53 miss
17/02/2020 29-92-59-95-39-93-19-91-25-52-09-90 miss
16/02/2020 86-68-38-83-36-63-26-62-28-82-76-67 win 76
15/02/2020 01-10-19-91-37-73-46-64-28-82-05-50 miss
14/02/2020 28-82-18-81-08-80-68-86-98-89-88-22 miss
13/02/2020 61-16-26-62-21-12-36-63-56-65-46-64 miss
12/02/2020 58-85-15-51-18-81-05-50-08-80-38-83 miss
11/02/2020 69-96-39-93-29-92-09-90-66-99-06-60 win 96
10/02/2020 08-80-38-83-03-22-11-55-00-30-25-75 miss
09/02/2020 45-54-40-04-59-95-01-10-85-58-25-52 miss
08/02/2020 09-90-29-92-39-93-69-96-60-06-79-97 miss
07/02/2020 66-22-26-62-06-99-00-55-36-77-88-33 miss
06/02/2020 82-28-38-83-48-84-78-87-58-85-88-08 miss
05/02/2020 52-25-45-54-35-53-32-23-65-56-26-62 miss
04/02/2020 92-29-26-62-22-99-66-90-59-95-56-65 miss
03/02/2020 59-95-05-50-09-90-49-94-25-52-19-91 miss
02/02/2020 23-32-24-42-43-34-52-25-62-26-29-92 win 34
01/02/2020 37-73-36-63-06-60-27-72-26-62-39-93 miss
31/01/2020 25-52-23-32-62-26-56-65-36-63-37-73 miss
30/01/2020 67-76-06-60-16-61-26-62-27-72-17-71 miss
29/01/2020 89-98-58-85-59-95-68-86-69-96-38-83 win 89
28/01/2020 06-60-16-61-26-62-20-02-36-63-46-64 miss
 24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 57-75-12-21-13-31-73-37-72-27-17-71 win 75
22/01/2020 14-41-34-43-24-42-54-45-64-46-48-84 miss
21/01/2020 38-83-63-36-13-31-48-84-46-64-43-34 miss
20/01/2020 15-51-25-52-35-53-45-54-65-56-75-57 miss
19/01/2020 39-93-29-92-23-32-79-97-37-73-59-95 miss
18/01/2020 45-54-09-90-36-63-25-52-56-65-57-75 miss
17/01/2020 19-91-16-61-69-96-29-92-26-62-59-95 miss
16/01/2020 38-83-48-84-34-43-37-73-23-32-78-87 miss
15/01/2020 32-23-05-50-12-21-13-31-02-20-03-30 miss
14/01/2020 67-76-16-61-17-71-26-62-27-72-36-63 miss
13/01/2020 41-14-34-43-54-45-64-46-04-40-44-11 win 44
12/01/2020 39-93-32-23-13-31-19-91-34-43-98-89 miss
11/01/2020 81-18-85-58-68-86-98-89-78-87-19-91 win 58
10/01/2020 63-36-56-65-86-68-06-60-85-58-15-51 miss
09/01/2020 59-95-05-50-25-52-39-93-79-97-75-57 miss
08/01/2020 07-70-16-61-98-89-78-87-69-96-05-50 miss
07/01/2020 85-58-08-05-38-83-45-54-15-51-18-81 win 54
06/01/2020 12-21-19-91-39-93-09-90-69-96-16-61 win 12
05/01/2020 15-51-25-52-21-12-65-56-16-61-85-58 win 21
04/01/2020 86-68-67-76-18-81-28-82-16-61-17-71 miss
03/01/2020 14-41-24-42-34-43-54-45-64-46-74-47 win 43
02/01/2020 35-34-43-13-31-14-41-15-51-54-45-47 miss
01/01/2020 20-21-23-32-39-93-57-75-94-54-34-22 miss

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Chúng tôi làm việc với phương châmUY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người. Vì vậy lấy số của chúng tôi các bạn cứ yêm tâm mà đánh. !!!

♥ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 300.000đ là được (ví dụ 3 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

   

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
        (TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
          31/03/2020 72-27-28-82-29-92-07-70
miss
          30/03/2020 86-68-28-82-08-80-02-20
win 02
          29/03/2020 39-93-19-91-13-31-03-30
miss
          28/03/2020 81-18-08-80-28-82-38-83
miss
          27/03/2020 26-62-16-61-12-21-02-20
miss
          26/03/2020 03-30-35-53-54-45-65-56
win 35
          25/03/2020 85-58-59-95-05-50-08-80
miss
          24/03/2020 45-54-15-51-14-41-25-52
miss
          23/03/2020 69-96-59-95-23-32-26-62
win 23
          22/03/2020 08-80-09-90-58-85-05-50
miss
          21/03/2020 95-59-05-50-09-90-29-92
miss
          20/03/2020 02-20-12-21-00-22-26-62
miss
          19/03/2020 45-54-25-52-48-84-46-64
miss
          18/03/2020 38-83-39-93-89-98-58-85
win 89
          17/03/2020 52-25-75-57-56-65-67-76
win 67
          16/03/2020 83-38-34-43-48-84-13-31
miss
          15/03/2020 64-46-01-10-34-43-36-63
win 01
          14/03/2020 01-10-11-22-33-44-55-66
miss
          13/03/2020 57-75-25-52-59-95-17-71
miss
          12/03/2020 03-30-05-50-36-63-06-60
miss
          11/03/2020 12-21-13-31-02-20-03-30
miss
          10/03/2020 51-15-25-52-58-85-45-54
miss
          09/03/2020 42-24-14-41-34-43-12-21
miss
          08/03/2020 39-93-38-83-28-82-08-80
miss
          07/03/2020 13-31-21-12-41-14-43-34
miss
          06/03/2020 70-07-09-90-79-97-17-71
miss
          05/03/2020 36-63-46-64-19-91-16-61
win 91
          04/03/2020 08-80-28-82-68-86-18-81
miss
          03/03/2020 69-96-68-86-24-42-46-64
miss
          02/03/2020 19-91-29-92-39-93-49-94
miss
          01/03/2020 35-53-25-52-45-54-65-56
win 35
          29/02/2020 60-06-36-63-05-50-56-65
win 05
          28/02/2020 31-13-39-93-23-32-15-51
miss
          27/02/2020 12-21-31-13-23-32-19-91
miss
          26/02/2020 85-58-84-48-38-83-68-86
miss
          25/02/2020 27-72-37-73-57-75-25-52
miss
          24/02/2020 09-90-19-91-29-92-39-93
win 09
          23/02/2020 51-15-25-52-21-12-65-56
miss
          22/02/2020 46-64-47-74-26-62-36-63
win 47
          21/02/2020 21-12-01-10-18-81-08-80
miss
          20/02/2020 63-36-54-45-73-37-03-04
win 04
          19/02/2020 38-83-89-98-28-82-48-84
win 98
          18/02/2020 05-50-25-52-30-03-10-01
miss
          17/02/2020 29-92-59-95-39-93-19-91
miss
          16/02/2020 86-68-38-83-36-63-76-67
win 76
          15/02/2020 01-10-19-91-37-73-46-64
miss
          14/02/2020  28-82-18-81-08-80-68-86
miss
          13/02/2020 61-16-26-62-21-12-36-63
miss
          12/02/2020 58-85-15-51-18-81-05-50
miss
          11/02/2020 69-96-39-93-29-92-09-90
win 96
          10/02/2020 08-80-38-83-03-22-11-55
miss
          09/02/2020 45-54-40-04-59-95-01-10
miss
          08/02/2020 09-90-29-92-19-91-69-96
win 91
          07/02/2020 66-22-26-62-06-99-00-55
miss
          06/02/2020 82-28-38-83-48-84-78-87
miss
          05/02/2020 52-25-45-54-35-53-32-23
miss
          04/02/2020 92-29-26-62-22-99-66-90
miss
          03/02/2020 59-95-05-50-09-90-49-94
miss
          02/02/2020 23-32-24-42-43-34-52-25
win 34
          01/02/2020 37-73-36-63-06-60-03-30
win 30
          31/01/2020 25-52-23-32-62-26-56-65
miss
          30/01/2020 67-76-06-60-16-61-26-62
miss
          29/01/2020 89-98-58-85-59-95-68-86
win 89
          28/01/2020 06-60-16-61-26-62-20-02
miss
          24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI
NGHỈ TẾT
          23/01/2020 57-75-12-21-13-31-73-37
win 75
          22/01/2020 34-43-24-42-54-45-64-46
miss
          21/01/2020 38-83-63-36-13-31-48-84
miss
          20/01/2020 15-51-25-52-35-53-45-54
miss
          19/01/2020 23-32-79-9737-73-59-95 
miss
          18/01/2020 45-54-09-90-36-63-25-52 miss
          17/01/2020 19-91-16-61-69-96-29-92 miss
          16/01/2020 38-83-48-84-34-43-37-73 miss
          15/01/2020 12-21-13-31-02-20-10-01 win 10
          14/01/2020 67-76-16-61-17-71-26-62 miss
          13/01/2020 41-14-34-43-54-45-64-46 miss
          12/01/2020 13-31-19-91-34-43-98-89 miss
          11/01/2020 81-18-85-58-68-86-98-89 win 58
          10/01/2020 63-36-56-65-86-68-96-69 win 96
          09/01/2020 25-52-39-93-79-97-75-57 miss
          08/01/2020 07-70-16-61-98-89-78-87 miss
          07/01/2020 85-58-08-05-38-83-45-54 win 54
          06/01/2020 12-21-19-91-39-93-09-90 win 12
          05/01/2020 15-51-25-52-21-12-65-56 win 21
          04/01/2020 86-68-67-76-18-81-28-82 miss
          03/01/2020 34-43-54-45-64-46-74-47 win 43
          02/01/2020 35-34-43-13-31-14-41-15 miss
          01/01/2020 20-21-05-50-39-93-57-75 win 05

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

♥♥♥ Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cầu 1 dàn đề đẹp nhất với xác suất chiến thắng rất cao. Để nhận được dàn đề các bạn cần nạp 300.000 VND. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhìn thấy dàn đề hiện trên màn hình.

♥ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC: giá 300.000VNĐ

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Có thể cộng thẻ dồn sao cho đủ 300.000đ là được (ví dụ 3 cái 100k)

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….6

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

 

  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING… LOADING…
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
            31/03/2020 72-27-28-82 miss
            30/03/2020 08-80-02-20 win 02
            29/03/2020 39-93-19-91 miss
            28/03/2020 81-18-08-80 miss
            27/03/2020 26-62-16-61 miss
            26/03/2020 03-30-35-53 win 35
            25/03/2020 85-58-59-95 miss
            24/03/2020 45-54-15-51 miss
            23/03/2020 23-32-26-62 win 23
            22/03/2020 08-80-09-90 miss
            21/03/2020 95-59-05-50 miss
            20/03/2020 02-20-12-21 miss
            19/03/2020 45-54-25-52 miss
            18/03/2020 39-93-89-98 win 89
            17/03/2020 56-65-67-76 win 67
            16/03/2020 83-38-34-43 miss
            15/03/2020 64-46-26-62  miss
            14/03/2020 01-10-11-22 miss
            13/03/2020 57-75-25-52 miss
            12/03/2020 03-30-05-50 miss
            11/03/2020 12-21-13-31 miss
            10/03/2020 51-15-25-52 miss
            09/03/2020 42-24-14-41 miss
            08/03/2020 39-93-38-83 miss
            07/03/2020 13-31-21-12 miss
            06/03/2020 70-07-09-90 miss
            05/03/2020 19-91-16-61 win 91
            04/03/2020 08-80-28-82 miss
            03/03/2020 24-42-46-64 miss
            02/03/2020 19-91-29-92 miss
            01/03/2020 38-83-28-82 miss
            29/02/2020 60-06-36-63 miss
            28/02/2020 31-13-39-93  miss
            27/02/2020 23-32-19-91 miss
            26/02/2020 38-83-68-86 miss
            25/02/2020 27-72-37-73 miss
            24/02/2020 09-90-19-91 win 09
            23/02/2020 51-15-25-52 miss
            22/02/2020 46-64-47-74 win 47
            21/02/2020 21-12-01-10 miss
            20/02/2020 73-37-03-04 win 04
            19/02/2020 38-83-89-98 win 98
            18/02/2020 05-50-25-52 miss
            17/02/2020 39-93-19-91 miss
            16/02/2020 86-68-76-67  win 76
            15/02/2020 01-10-19-91 miss
            14/02/2020 28-82-18-81 miss
            13/02/2020 61-16-26-62 miss
            12/02/2020 58-85-15-51 miss
            11/02/2020 69-96-39-93  win 96
            10/02/2020 08-80-38-83 miss
            09/02/2020 45-54-40-04 miss
            08/02/2020 19-91-69-96  win 91
            07/02/2020 66-22-26-62 miss
            06/02/2020 82-28-38-83 miss
            05/02/2020 52-25-45-54 miss
            04/02/2020 92-29-26-62 miss
            03/02/2020 59-95-05-50 miss
            02/02/2020 23-32-34-43  win 34
            01/02/2020 37-73-36-63 miss
            31/01/2020 25-52-23-32 miss
            30/01/2020 67-76-06-60 miss
            29/01/2020 89-98-58-85  win 89
            28/01/2020 06-60-16-61 miss
         24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
            23/01/2020  57-75-12-21  win 75
            22/01/2020 34-43-24-42 miss
            21/01/2020 38-83-63-36 miss
            20/01/2020 15-51-25-52 miss
            19/01/2020 37-73-59-95  miss
            18/01/2020 45-54-09-90 miss
            17/01/2020 19-91-16-61 miss
            16/01/2020 38-83-48-84 miss
            15/01/2020 02-20-10-01 win 10
            14/01/2020 67-76-16-61 miss
            13/01/2020 41-14-34-43 miss
            12/01/2020 34-43-98-89 miss
            11/01/2020 81-18-85-58 win 58
            10/01/2020 86-68-96-69 win 96
            09/01/2020 79-97-75-57 miss
            08/01/2020 07-70-16-61 miss
            07/01/2020 38-83-45-54 win 54
            06/01/2020 12-21-19-91 win 12
            05/01/2020 25-52-21-12 win 21
            04/01/2020 86-68-67-76 miss
            03/01/2020 34-43-54-45 win 43
            02/01/2020 31-14-41-15 miss
            01/01/2020 20-21-05-50 win 05

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

♥♥♥ “Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

♥  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY   LOADING…  LOADING…
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 9
30/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 miss
29/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
28/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
27/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 miss
26/03/2020 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 3
25/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 miss
24/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
23/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
22/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
21/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
20/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
19/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng -ĐUÔI 4
18/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8
17/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
16/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 miss
15/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
14/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 1
13/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
12/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
11/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2
10/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 miss
09/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 miss
08/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
07/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
06/03/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 miss
05/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
04/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
03/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 2
02/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
01/03/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 3
29/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 5
28/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
27/02/2020 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2
26/02/2020 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 4
25/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
24/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
23/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 miss
22/02/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 4
21/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
20/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 4
19/02/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 8 Trúng ĐUÔI 8
18/02/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
17/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 miss
16/02/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 6  Trúng -ĐUÔI 6
15/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 0  Trúng -ĐẦU 1
14/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 miss
13/02/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 miss
12/02/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 miss
11/02/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 6
10/02/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
09/02/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 5  Trúng -ĐẦU 4
08/02/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 0  Trúng -ĐẦU 9
07/02/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 6 miss
06/02/2020 ĐẦU 8ĐUÔI 2 miss
05/02/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 5  Trúng -ĐUÔI 5
04/02/2020 ĐẦU 9ĐUÔI 6 miss
03/02/2020 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
02/02/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 2  Trúng -ĐẦU 3
01/02/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 7  Trúng -ĐẦU 3
31/01/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 5 Trúng -ĐUÔI 5
30/01/2020 ĐẦU 7ĐUÔI 6 miss
29/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 9
28/01/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 0 Trúng -ĐUÔI 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 5
22/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 4
21/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 8 miss
20/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 5
19/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 9 miss
18/01/2020 ĐẦU 4ĐUÔI 5 miss
17/01/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 1 Trúng -ĐUÔI 1
16/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8
15/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 2 miss
14/01/2020 ĐẦU 6-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 6
13/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 4
12/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8
11/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 8
10/01/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 6
09/01/2020 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
08/01/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 0
07/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 4
06/01/2020 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 1
05/01/2020 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 1
04/01/2020 ĐẦU 8ĐUÔI 6 miss
03/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 3
02/01/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 9 miss
01/01/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 0

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP, giá: 2.000.000 VNĐ 

Nếu Không có Thẻ 2.000.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 2.000.000 là cầu LÔ 2 NHÁY  sẽ hiện ra

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP
NGÀY LÔ 2 NHÁY MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
          31/03/2020                       19-91                 Trúng 19×2
          30/03/2020                       59-95                 Trúng 95×2
          29/03/2020                       97-79                 Trúng 97×2
          28/03/2020                       89-98                 miss
          27/03/2020                       76-67                 Trúng 76-67
          26/03/2020                       38-83                 Trúng 38×2
          25/03/2020                       48-84                 Trúng 84×2
          24/03/2020                       59-95                 Trúng 59×2
          23/03/2020                       15-51                 Trúng 15×2
          22/03/2020                       39-93                 miss
          21/03/2020                       27-72                 Trúng 72
          20/03/2020                       14-41                 Trúng 14-41
          19/03/2020                       36-63                 Trúng 63×2
          18/03/2020                       79-97                 Trúng 79-97
          17/03/2020                       03-30                  Trúng 03-30
          16/03/2020                       67-76                 miss
          15/03/2020                       37-73                 Trúng 37-73
          14/03/2020                       05-50                 Trúng 05-50
          13/03/2020                       14-41                 Trúng 14-41
          12/03/2020                       32-23                 Trúng 32×2
          11/03/2020                       02-20                 Trúng 02×2
          10/03/2020                       25-52                 miss
          09/03/2020                       79-97                 Trúng 79×2
          08/03/2020                       29-92                 Trúng 92×2
          07/03/2020                       12-21                 Trúng 12×2
          06/03/2020                       23-32                 Trúng 23-32
          05/03/2020                       35-53                 Trúng 53×2
          04/03/2020                       13-31                 Trúng 13-31
          03/03/2020                       57-75                 miss
          02/03/2020                       49-94                 Trúng 49-94
          01/03/2020                       18-81                 Trúng 18×2
          29/02/2020                       05-50                 Trúng 05×2
          28/02/2020                       69-96                 Trúng 96×2
          27/02/2020                       37-73                 Trúng 73
          26/02/2020                       03-30                 Trúng 03-30
          25/02/2020                       39-93                 Trúng 39-93
          24/02/2020                       79-97                  miss
          23/02/2020                       04-40                 Trúng 04-40
          22/02/2020                       68-86                 Trúng 68-86
          21/02/2020                       05-50                 Trúng 05×2
          20/02/2020                       49-94                 Trúng 94×2
          19/02/2020                       05-50                 Trúng 50×2
          18/02/2020                       69-96                 miss
          17/02/2020                       04-40                 Trúng 04×2
          16/02/2020                       23-32                 Trúng 23×2
          15/02/2020                       79-97                 miss
          14/02/2020                       38-83                 Trúng 83×2
          13/02/2020                       69-96                 Trúng 69×2
          12/02/2020                       49-94                 Trúng 49×2
          11/02/2020                       36-63                 Trúng 36×2
          10/02/2020                       02-20                 Trúng 02×2
          09/02/2020                       67-76                 miss
          08/02/2020                       02-20                 Trúng 02-20
          07/02/2020                       59-95                 Trúng 59-95
          06/02/2020                       12-21                 Trúng 12×2
          05/02/2020                       68-86                 Trúng 68×2
          04/02/2020                       14-41                 Trúng 41×2
          03/02/2020                       04-40                 miss
          02/02/2020                       18-81                 Trúng 18×2
          01/02/2020                       07-70                 Trúng 07
          31/01/2020                       69-96                 Trúng 69×2
          30/01/2020                       38-83                 Trúng 38×2
          29/01/2020                       89-98                 Trúng 89-98
          28/01/2020                       04-40                 Trúng 40×2
        24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI                   NGHỈ TẾT
          23/01/2020                       34-43                   miss
          22/01/2020                       49-94                 Trúng 49×2
          21/01/2020                       58-85                 Trúng 58-85
          20/01/2020                       19-91                 Trúng 19×2
          19/01/2020                       24-42                 Trúng 24×2
          18/01/2020                       18-81                 Trúng 18×2
          17/01/2020                       47-74                 Trúng 47×2
          16/01/2020                       21-12                 Trúng 12×2
          15/01/2020                       18-81                 Trúng 81×2
          14/01/2020                       69-96                 Trúng 96×2
          13/01/2020                      39-93                 miss
          12/01/2020                      15-51                 Trúng 15
          11/01/2020                      09-90                 Trúng 09-90
          10/01/2020                      68-86                 Trúng 86×2
          09/01/2020                      18-81                 Trúng 18-81
          08/01/2020                      03-30                 Trúng 03×2
          07/01/2020                      78-87                 Trúng 87×2
          06/01/2020                      48-84                 Trúng 84×2
          05/01/2020                      89-98                 miss
          04/01/2020                      02-20                 Trúng 20×2
          03/01/2020                      37-73                 Trúng 37×2
          02/01/2020                      67-76                 Trúng 76×2
          01/01/2020                      46-64                 Trúng 64×2

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 6 SỐ SUPPER VIP

♥ “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản b
♥ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 1.000.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 1.000.000 là cầu lô 6 số sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
          31/03/2020 58-85-08-70-15-61             Trúng 6/6  
          30/03/2020 67-76-12-21-39-93             Trúng 6/6  
          29/03/2020 03-30-24-42-13-31             Trúng 3/6  
          28/03/2020 35-53-46-63-74-02             Trúng 6/6  
          27/03/2020 23-32-67-76-28-82             Trúng 6/6  
          26/03/2020 10-12-13-23-24-25             Trúng 3/6  
          25/03/2020 37-73×2-06-60-84×2-48             Trúng 6/6  
          24/03/2020 09-90-23-32-45-54             miss 
          23/03/2020 57-75-01-10-38-93             Trúng 6/6  
          22/03/2020 27-72-35-53-19-91             Trúng 6/6  
          21/03/2020 07-70-69-96-34-43             Trúng 3/6  
          20/03/2020 14-41-73-37-02-20             Trúng 3/6  
          19/03/2020 23-32-27-72-06-67             Trúng 6/6  
          18/03/2020 59-95-79-97-02-20             Trúng 4/6  
          17/03/2020 27-72-15-51-03-30             Trúng 6/6  
          16/03/2020 57-75-98-86-02-10             Trúng 6/6  
          15/03/2020 59-95-01-10-32-23             Trúng 3/6  
          14/03/2020 05-50-16-61-09-90             Trúng 6/6  
          13/03/2020 18-81-14-41-05-52             Trúng 6/6  
          12/03/2020 81-18-35-53-39-93             Trúng 5/6  
          11/03/2020 68-86-13-31-09-90              miss
          10/03/2020 17-71-42-24-23-32             Trúng 3/6  
          09/03/2020 09-90-15-51-17-71             Trúng 2/6  
          08/03/2020 75-57-35-53-42-24             Trúng 4/6  
          07/03/2020 27-72-34-43-69-96             miss
          06/03/2020 74-47-17-71-23-32             Trúng 5/6  
          05/03/2020 38-83-79-97-39-93             Trúng 6/6  
          04/03/2020 13-31-38-83-14-41             Trúng 6/6  
          03/03/2020 60-06-18-81-29-92             Trúng 5/6  
          02/03/2020 58-85-49-94-47-74             Trúng 6/6  
          01/03/2020 18×2-81-28-82-37-73             Trúng 3/6  
          29/02/2020 45-54-68-86-27-72             Trúng 4/6  
          28/02/2020 89-98-07-70-15-51             Trúng 5/6  
          27/02/2020 21-12-06-60-35-53             Trúng 3/6  
          26/02/2020 58-85-37-73-24-42             miss
          25/02/2020 69-96-05-50-61-16             Trúng 3/6  
          24/02/2020 06-60-21-12-79-97             Trúng 3/6  
          23/02/2020 02-20-24-42-38-83             Trúng 5/6  
          22/02/2020 78-87-19-91-23-32             Trúng 6/6  
          21/02/2020 37-73-52-25-84-48             Trúng 1/6  
          20/02/2020 04-40-89-91-06-61             Trúng 6/6  
          19/02/2020 07-70-35-53-19-91             Trúng 2/6  
          18/02/2020 03-40-12-41-87-92             Trúng 6/6  
          17/02/2020 35-53-12-21-09-90             Trúng 6/6  
          16/02/2020 37-73-04-40-95-59             Trúng 5/6  
          15/02/2020 79-97-26-62-09-90               miss
          14/02/2020 12-21-25-34-89-99               Trúng 6/6  
          13/02/2020 15-51-23-32-76-67               Trúng 3/6  
          12/02/2020 05-19-29-38-60-06               Trúng 3/6  
          11/02/2020 08-80-45-54-68-86               Trúng 3/6  
          10/02/2020 06-60-26-62-41-14               Trúng 5/6  
          09/02/2020 78×2-87-89-98-67-76               Trúng 3/6  
          08/02/2020 02-20-15-51-25-52               Trúng 6/6  
          07/02/2020 36-63-28-82-07-70               Trúng 3/6  
          06/02/2020 71-17-25×2-52-39-93               Trúng 5/6  
          05/02/2020 67-76-05-40-21-12               Trúng 5/6  
          04/02/2020 59-95-32-23-48-84               Trúng 3/6  
          03/02/2020 04-40-37-73-68-86               Trúng 3/6  
          02/02/2020 05-50-16-63-34-53               Trúng 6/6  
          01/02/2020 57-75-17-71-01-10               Trúng 5/6  
          31/01/2020 12-21-09-90-89-98               Trúng 1/6  
          30/01/2020 16-61-58-85-79-97               Trúng 4/6  
          29/01/2020 02-20-28-82-89-98               Trúng 6/6  
          28/01/2020 48-84-59-95-06-60               Trúng 4/6  
        24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
          23/01/2020 36-63-28-82-34-43               Trúng 3/6  
          22/01/2020 29-92-57-75-30-03               Trúng 5/6  
          21/01/2020 58-85-17-71-65-56               Trúng 5/6  
          20/01/2020 91-19×2-72×2-27-06-60               Trúng 4/6  
          19/01/2020 58-85-61-16-05-50               Trúng 3/6  
          18/01/2020 27-72-14-41-38-83               miss
          17/01/2020 02-20-46-64-28-92               Trúng 6/6  
          16/01/2020 04-40-48-84-27-72               miss
          15/01/2020 26-62-01-10-24-42               Trúng 5/6 
          14/01/2020 18-81-07-70-67-76               Trúng 6/6 
          13/01/2020 39-93-15-51-46-64               Trúng 4/6 
          12/01/2020 24-42-15-51-28-82               Trúng 3/6 
          11/01/2020 15-51-09-90-58-85               Trúng 6/6 
          10/01/2020 14-41-20-02-59-95               Trúng 3/6 
          09/01/2020 08-80-18-81-07-70               Trúng 6/6 
          08/01/2020 23-32-64-46-18-81               Trúng 3/6 
          07/01/2020 39-93-24-42-57-75               Trúng 1/6 
          06/01/2020 27-72-34-43-70-07               Trúng 5/6 
          05/01/2020 80-08-12-21-89-98               Trúng 3/6 
          04/01/2020 79-97-35-53-86-68               Trúng 5/6 
          03/01/2020 06-60-37×2-73-09-90               Trúng 5/6 
          02/01/2020 14-41-01-10-58-85               Trúng 5/6 
          01/01/2020 23-32-27-72-13-31                miss

LÔ KÉP MIỀN BẮC

LÔ KÉP MIỀN BẮC

♥ Nếu bạn đang gặp vấn đề tài chính thì hãy nạp thẻ nhận ngay cầu LÔ KÉP để đánh lớn hôm nay. Đầu tư vào LÔ KÉP mất ít tiền nhưng lại ăn lớn. Cầu Đẹp thì chúng tôi đã có. Hãy để chúng tôi giúp bạn

♥ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 200.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 200.000 là cầu LÔ KÉP  sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ. \

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
           31/03/2020                       55               win 55
           30/03/2020                       55               win 55×2
           29/03/2020                       66               win 66×2
           28/03/2020                       11               miss
           27/03/2020                       44               win 44
           26/03/2020                       55               win 55
           25/03/2020                       66               win 66
           24/03/2020                       88               win 88
           23/03/2020                       44               miss
           22/03/2020                       33               win 33
           21/03/2020                       77               win 77
           20/03/2020                       11               miss
           19/03/2020                       44               miss
           18/03/2020                       22               win 22
           17/03/2020                       88               win 88
           16/03/2020                       66               win 66
           15/03/2020                       00               win 00
           14/03/2020                       22               win 22
           13/03/2020                       11               win 11
           12/03/2020                       44               win 44
           11/03/2020                       00               miss
           10/03/2020                       99               win 99
           09/03/2020                       88               win 88
           08/03/2020                       22               win 22
           07/03/2020                       99               win 99
           06/03/2020                       11               win 11
           05/03/2020                       66               win 66×2
           04/03/2020                       55               miss
           03/03/2020                       99               win 99
           02/03/2020                       66               win 66
           01/03/2020                       11               win 11
           29/02/2020                       66               win 66
           28/02/2020                       88               win 88
           27/02/2020                       77               win 77
           26/02/2020                       55               miss
           25/02/2020                       11               win 11
           24/02/2020                       00                miss
           23/02/2020                       44                 win 44
           22/02/2020                       99                 win 99
           21/02/2020                       33                 win 33
           20/02/2020                       22                 win 22
           19/02/2020                       55                 miss
           18/02/2020                       33                 win 33
           17/02/2020                       55                 miss
           16/02/2020                       33                 win 33
           15/02/2020                       99                 win 99
           14/02/2020                       55                 win 55
           13/02/2020                       22                 win 22
           12/02/2020                       00                 miss
           11/02/2020                       33                 win 33
           10/02/2020                       77                 win 77
           09/02/2020                       66                 win 66
           08/02/2020                       88                 win 88
           07/02/2020                       22                 miss
           06/02/2020                       77                 win 77
           05/02/2020                       66                 win 66
           04/02/2020                       00                 miss
           03/02/2020                       33                 miss
           02/02/2020                       66                 win 66
           01/02/2020                       99                 win 99
           31/01/2020                       22                 win 22
           30/01/2020                       11                 win 11
           29/01/2020                       88                 win 88
           28/01/2020                       33                 win 33×2
24+25+26+27        CHÚC MỪNG NĂM MỚI                 NGHỈ TẾT
           23/01/2020                       22                 miss
           22/01/2020                        11                 win 11
           21/01/2020                        55                 win 55
           20/01/2020                        44                 win 44
           19/01/2020                        11                 win 11×2
           18/01/2020                        55                 win 55
           17/01/2020                         44                 win 44
           16/01/2020                         22                 win 22
           15/01/2020                         88                 win 88
           14/01/2020                         44                 win 44
           13/01/2020                         66                  miss
           12/01/2020                         11                 win 11
           11/01/2020                         77                 win 77
           10/01/2020                         22                  win 22
           09/01/2020                         00                  win 00 
           08/01/2020                         88                 miss
           07/01/2020                         33                 win 33
           06/01/2020                         99                 miss
           05/01/2020                         00                 win 00 
           04/01/2020                         88                 win 88 
           03/01/2020                         22                 miss
           02/01/2020                         88                 win 88
           01/01/2020                         33                 win 33

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

 LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

♥ Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
♥ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 500.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 500.000 là cầu lô xiên 3  sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ XIÊN3 MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 70-15-61 Win 3/3
30/03/2020 34-43-76 Win 2/3
29/03/2020 42-13-31 Win 2/3
28/03/2020 63-74-02 Win 3/3
27/03/2020 67-76-28 Win 3/3
26/03/2020 10-12-13 Win 3/3
25/03/2020 13-71-17 Win2/3
24/03/2020 12-21-05 Win3/3
23/03/2020 57-75-01 Win3/3
22/03/2020 29-92-81 miss
21/03/2020 96-34-43 Win3/3
20/03/2020 14-41-73 Win3/3
19/03/2020 72-06-67 Win3/3
18/03/2020 97-02-20 Win1/3
17/03/2020 03-30-27 Win3/3
16/03/2020 86-02-10 Win3/3
15/03/2020 10-32-23 Win2/3
14/03/2020 16-61-90 Win3/3
13/03/2020 41-05-52 Win3/3
12/03/2020 37-73-12 miss
11/03/2020 31-09-90 miss
10/03/2020 71-42-24 Win2/3
09/03/2020 28-82-37 Win3/3
08/03/2020 57-35-53 Win3/3
07/03/2020 03-30-10 Win3/3
06/03/2020 71-23-32 Win3/3
05/03/2020 25-52-63 Win1/3
04/03/2020 58-85-13 Win3/3
03/03/2020 60-06-18 Win2/3
02/03/2020 58-85-49 Win3/3
01/03/2020 13-30-03 Win2/3
29/02/2020 45-54-72 Win2/3
28/02/2020 89-98-07 Win3/3
27/02/2020 21-12-06 Win2/3
26/02/2020 46-64-96 Win3/3
25/02/2020 05-50-61 Win3/3
24/02/2020 12-79-97 miss
23/02/2020 02-20-24 Win3/3
22/02/2020 91-23-32 Win3/3
21/02/2020 25-84-48 Win1/3
20/02/2020 91-06-61 Win3/3
19/02/2020 39-93-80 Win2/3
18/02/2020 41-87-92 Win3/3
17/02/2020 09-90-35 Win3/3
16/02/2020 37-73-04 Win3/3
15/02/2020 62-09-90 miss
14/02/2020 34-89-99 Win3/3
13/02/2020 23-32-76 Win3/3
12/02/2020 38-60-06 Win1/3
11/02/2020 54-68-86 Win3/3
10/02/2020 06-60-26 Win3/3
09/02/2020 89-23-32 Win1/3
08/02/2020 51-25-52 Win3/3
07/02/2020 28-82-12 Win3/3
06/02/2020 52-39-93 Win2/3
05/02/2020 76-67-05 Win3/3
04/02/2020 32-23-48 Win1/3
03/02/2020 59-95-15 miss
02/02/2020 05-50-16 Win3/3
01/02/2020 57-75-17 Win3/3
31/01/2020 38-83-12 Win3/3
30/01/2020 16-61-58 Win2/3
29/01/2020 02-20-89 Win3/3
28/01/2020 48-84-59 Win3/3
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 36-63-28 Win3/3
22/01/2020 29-92-57 Win3/3
21/01/2020 58-85-17 Win3/3
20/01/2020 27-06-60 miss
19/01/2020 16-05-50 Win3/3
18/01/2020 53-35-07 Win1/3
17/01/2020 02-20-92 Win3/3
16/01/2020 38-83-29 Win3/3
15/01/2020 26-62-54 Win3/3
14/01/2020 70-67-76 Win3/3
13/01/2020 93-15-51 Win2/3
12/01/2020 24-42-15 Win3/3
11/01/2020 58-85-24 Win3/3
10/01/2020 14-41-20 Win3/3
09/01/2020 07-70-18 Win3/3
08/01/2020 79-97-19 Win1/3
07/01/2020 39-93-24 miss
06/01/2020 90-59-82 Win1/3
05/01/2020 27-72-92 miss
04/01/2020 15-51-02 Win1/3
03/01/2020 69-25-26 miss
02/01/2020 19-91-56 Win2/3
01/01/2020 36-63-34 Win2/3

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

♥ Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.
 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu  LÔ sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
            31/03/2020                   58-85                   win 58-85
            30/03/2020                   12-21                   win 12-21
            29/03/2020                   47-74                   win 47
            28/03/2020                   35-53                   win 35-53
            27/03/2020                   45-54                   win 45-54
            26/03/2020                   12-13                   win 12-13
            25/03/2020                   15-51                    miss
            24/03/2020                   78-87                   win 78-87
            23/03/2020                   01-10                   win 01-10
            22/03/2020                   58-85                   win 58
            21/03/2020                   12-21                   win 21×2
            20/03/2020                   46-64                   win 46-64
            19/03/2020                   02-20                   miss
            18/03/2020                   59-95                   win 59-95
            17/03/2020                   15-51                   win 15-51
            16/03/2020                   57-75                   win 57-75
            15/03/2020                   23-32                   win 32
            14/03/2020                   09-90                   win 09-90
            13/03/2020                   18-81                   win 18-81
            12/03/2020                   39-93                   win 39-93
            11/03/2020                   34-43                   win 34
            10/03/2020                   23-32                   miss
            09/03/2020                   07-70                   miss
            08/03/2020                   25-52                   miss
            07/03/2020                   56-65                   win 56-65
            06/03/2020                   06-60                   miss
            05/03/2020                   79-97                   win 79-97
            04/03/2020                   14-41                   win 14-41
            03/03/2020                   29-92                   win 29-92
            02/03/2020                   58-85                   win 58-85
            01/03/2020                   19-81                   win 19-81
            29/02/2020                   09-90                    miss
            28/02/2020                   56-65                   win 65
            27/02/2020                   49-94                   win 94
            26/02/2020                   46-64                   win 46-64
            25/02/2020                   91-19                   win 91
            24/02/2020                   59-95                   miss
            23/02/2020                  38-83                   win 38
            22/02/2020                  78-87                   win 78-87
            21/02/2020                  57-75                   win 57
            20/02/2020                  04-40                   win 04-40
            19/02/2020                  39-93                   win 39-93
            18/02/2020                  19-91                   win 91
            17/02/2020                  35-53                   win 35-53
            16/02/2020                  37-73                   win 37-73
            15/02/2020                  26-62                   miss
            14/02/2020                  12-21                   win 12-21
            13/02/2020                  23-32                   win 23-32
            12/02/2020                  19-91                   win 19
            11/02/2020                  68-86                   win 68-86
            10/02/2020                  12-21                   win 21
            09/02/2020                  89-89                   miss
            08/02/2020                  16-61                   win 16
            07/02/2020                  28-82                   win 28-82
            06/02/2020                  39-93                   win 39
            05/02/2020                  67-76                   win 67-76
            04/02/2020                  59-95                   win 59-95
            03/02/2020                  27-72                   miss
            02/02/2020                  05-50                   win 05-50
            01/02/2020                  57-75                   win 57-75 
            31/01/2020                  67-76                   win 76
            30/01/2020                  79-97                   win 79-97
            29/01/2020                  28-82                   win 28-82
            28/01/2020                  48-84                   win 48-84
         24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI                   NGHỈ TẾT
            23/01/2020                  23-32                   miss
            22/01/2020                  38-83                    win 83
            21/01/2020                  17-71                    win 17-71
            20/01/2020                  49-94                     miss
            19/01/2020                  05-50                    win 05-50
            18/01/2020                  89-98                    win 89×2
            17/01/2020                  46-64                    win 46-64
            16/01/2020                  23-32                    win 32
            15/01/2020                  01-10                    win 01-10
            14/01/2020                  07-70                    win 07-70
            13/01/2020                  15-51                    win 15-51
            12/01/2020                  47-74                   miss
            11/01/2020                  67-76                    win 76
            10/01/2020                  14-41                    win 14-41
            09/01/2020                  08-80                    win 08-80
            08/01/2020                  23-32                    win 23-32
            07/01/2020                  17-71                    win 71×2
            06/01/2020                   39-93                   miss
            05/01/2020                   08-80                    win 08
            04/01/2020                   25-52                   miss
            03/01/2020                   26-62                   miss
            02/01/2020                   19-91                    win 19
            01/01/2020                   27-72                   miss
1 2