ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

♥♥♥ “Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

♥  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY   LOADING…  LOADING…
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 9
30/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 miss
29/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
28/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
27/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 miss
26/03/2020 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 3
25/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 miss
24/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
23/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
22/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
21/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
20/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
19/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng -ĐUÔI 4
18/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8
17/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
16/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 miss
15/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
14/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 1
13/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
12/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
11/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2
10/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 miss
09/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 miss
08/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
07/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
06/03/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 miss
05/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
04/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
03/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 2
02/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
01/03/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 3
29/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 5
28/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
27/02/2020 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2
26/02/2020 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 4
25/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
24/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
23/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 miss
22/02/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 4
21/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
20/02/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 4
19/02/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 8 Trúng ĐUÔI 8
18/02/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
17/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 miss
16/02/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 6  Trúng -ĐUÔI 6
15/02/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 0  Trúng -ĐẦU 1
14/02/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 miss
13/02/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 miss
12/02/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 miss
11/02/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 6
10/02/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss
09/02/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 5  Trúng -ĐẦU 4
08/02/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 0  Trúng -ĐẦU 9
07/02/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 6 miss
06/02/2020 ĐẦU 8ĐUÔI 2 miss
05/02/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 5  Trúng -ĐUÔI 5
04/02/2020 ĐẦU 9ĐUÔI 6 miss
03/02/2020 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
02/02/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 2  Trúng -ĐẦU 3
01/02/2020 ĐẦU 3-ĐUÔI 7  Trúng -ĐẦU 3
31/01/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 5 Trúng -ĐUÔI 5
30/01/2020 ĐẦU 7ĐUÔI 6 miss
29/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 9
28/01/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 0 Trúng -ĐUÔI 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 5
22/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 4
21/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 8 miss
20/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 5
19/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 9 miss
18/01/2020 ĐẦU 4ĐUÔI 5 miss
17/01/2020 ĐẦU 6ĐUÔI 1 Trúng -ĐUÔI 1
16/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8
15/01/2020 ĐẦU 3ĐUÔI 2 miss
14/01/2020 ĐẦU 6-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 6
13/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 4
12/01/2020 ĐẦU 8-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8
11/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 8
10/01/2020 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 6
09/01/2020 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
08/01/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 0
07/01/2020 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 4
06/01/2020 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 1
05/01/2020 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 1
04/01/2020 ĐẦU 8ĐUÔI 6 miss
03/01/2020 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 3
02/01/2020 ĐẦU 2ĐUÔI 9 miss
01/01/2020 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 0