ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

♥♥♥ “Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

♥  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY   LOADING…  LOADING…
13/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 1 miss
12/11/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 miss
11/11/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 6
10/11/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 3 miss
09/11/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 0
08/11/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 6 miss
07/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
05/11/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 0 Trúng ĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 Trúng ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 1
02/11/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 4 Trúng ĐUÔI 4
01/11/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 2 miss
31/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 miss
30/10/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 8
29/10/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
28/10/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 5 miss
27/10/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 1
26/10/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
25/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 2 miss
24/10/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 0 miss
23/10/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 3
22/10/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
21/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 6 miss
20/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 9
19/10/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 6 miss
18/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 1 miss
17/10/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 6
16/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 1
15/10/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 8 miss
14/10/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 1 Trúng ĐUÔI 1
13/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 5 miss
12/10/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 9
11/10/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 6
10/10/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 4
09/10/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 4
08/10/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 4 miss
07/10/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 0
06/10/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 5
05/10/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 2
04/10/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
03/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 9 miss
02/10/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
01/10/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 1
30/09/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 4 Trúng ĐUÔI 4
29/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 4
28/09/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 3 miss
27/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 8 Trúng ĐUÔI 8
26/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 3 miss
25/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 3 miss
24/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 miss
23/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 9
22/09/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 4 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 4
21/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 9 miss
20/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 1 miss
19/09/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 9 Trúng -ĐẦU 2
18/09/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 6 Trúng -ĐUÔI 6
17/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 miss
16/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng -ĐUÔI 7
15/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 8 miss
14/09/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 4
13/09/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 2
12/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng -ĐUÔI 7
11/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 6 miss
10/09/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 1-ĐUÔI 1
09/09/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 3 Trúng -ĐUÔI 3
08/09/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 6-ĐUÔI 8
07/09/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 8 miss
06/09/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 miss
05/09/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 1
04/09/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 4 Trúng -ĐUÔI 4
03/09/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 3 miss
02/09/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 miss
01/09/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 7
31/08/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 miss
30/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 miss
29/08/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 3
28/08/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 miss
27/08/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 miss
26/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 5 miss
25/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
24/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU
23/08/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 7
22/08/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 miss
21/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
20/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 6-ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
18/08/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 1 Trúng ĐUÔI 1
17/08/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 8
16/08/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 miss
15/08/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 miss
14/08/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 miss
13/08/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 2 miss
11/08/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 7
10/08/2019 ĐẦU 4ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 4-ĐUÔI 0
09/08/2019 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 miss
08/08/2019 ĐẦU 6ĐUÔI 5 Trúng -ĐẦU 6
07/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 Trúng ĐUÔI 6
06/08/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
05/08/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 1
04/08/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 miss
03/08/2019 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 Trúng ĐUÔI 3
02/08/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 2 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 2
01/08/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 5
31/07/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 miss
30/07/2019 ĐẦU 5ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 5-ĐUÔI 7
29/07/2019 ĐẦU 1ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 1
28/07/2019 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 miss
27/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 miss
26/07/2019 ĐẦU 2ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 2-ĐUÔI 0
25/07/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 miss
24/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 miss
23/07/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 1 Trúng -ĐẦU 7
22/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 miss
21/07/2019 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 miss
20/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 miss
19/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
18/07/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 miss
17/07/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 miss
16/07/2019 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 miss
15/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 miss
14/07/2019 ĐẦU 4-ĐUÔI 2 Trúng ĐUÔI 2
13/07/2019 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 Trúng ĐUÔI 7
12/07/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 6 Trúng -ĐẦU 8
11/07/2019 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 miss
10/07/2019 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 miss
09/07/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 0
08/07/2019 ĐẦU 8ĐUÔI 3 Trúng -ĐẦU 8-ĐUÔI 3
07/07/2019 ĐẦU 0ĐUÔI 0 Trúng -ĐẦU 0-ĐUÔI 5
06/07/2019 ĐẦU 9ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 9-ĐUÔI 7
05/07/2019 ĐẦU 3ĐUÔI 7 Trúng -ĐẦU 3-ĐUÔI 7
04/07/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 3 miss
03/07/2019 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 miss
02/07/2019 ĐẦU 7ĐUÔI 8 Trúng -ĐẦU 7-ĐUÔI 8
01/07/2019 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 miss