SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

♥ Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.
 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

♥ Nếu Không có Thẻ 300.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu  LÔ sẽ hiện ra

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
            13/11/2019                   67-76                   win 67-76
            12/11/2019                   36-63                   win 36-63
            11/11/2019                   17-71                   win 17
            10/11/2019                   58-85                   win 58-85
            09/11/2019                   59-95                   win 95×2
            08/11/2019                   25-52                   win 25-52
            07/11/2019                   36-63                   win 36×2
            06/11/2019                   69-96                   miss
            05/11/2019                   05-50                   miss
            04/11/2019                   36-63                   miss
            03/11/2019                   09-90                   win 09-90
            02/11/2019                   21-12                   miss
            01/11/2019                   78-87                   win 78-87
            31/10/2019                   59-95                   win 95
            30/10/2019                   24-42                   win 24-42
            29/10/2019                   28-82                   win 28-82
            28/10/2019                   23-34                   win 23-34
            27/10/2019                   04-40                    miss
            26/10/2019                   09-90                   win 09-90
            25/10/2019                   26-62                   win 26-62
            24/10/2019                   14-41                   win 14
            23/10/2019                   54-45                   win 54-45
            22/10/2019                   65-56                   miss
            21/10/2019                   59-95                   win 59-95
            20/10/2019                   13-31                   win 13-31
            19/10/2019                   28-82                   win 28×2
            18/10/2019                   03-30                   win 03
            17/10/2019                   31-13                    miss
            16/10/2019                   27-72                    miss
            15/10/2019                   45-54                   win 45-54
            14/10/2019                   26-62                   win 26-62
            13/10/2019                   67-76                   miss
            12/10/2019                   35-63                   win 35-63
            11/10/2019                   12-14                   win 12-14
            10/10/2019                   24-42                   win 24-42
            09/10/2019                   01-10                   miss
            08/10/2019                   05-50                   win 05-50
            07/10/2019                   47-74                   win 47×2
            06/10/2019                   29-92                   win 29-92
            05/10/2019                   46-64                   win 46-64
            04/10/2019                   05-50                   win 50×3
            03/10/2019                   36-63                   miss
            02/10/2019                   16-61                   win 16-61
            01/10/2019                   08-80                   win 08-80
            30/09/2019                   02-20                   win 20
            29/09/2019                   68-86                   win 68-86
            28/09/2019                   39-93                   win 39-93
            27/09/2019                   09-90                   win 90
            26/09/2019                   79-97                   win 79-97
            25/09/2019                   87-78                   miss
            24/09/2019                   68-86                   win 68-86
            23/09/2019                   18-81                   win 18×2
            22/09/2019                   38-83                   win 38-83
            21/09/2019                   78-87                   win 78-87
            20/09/2019                   56-65                   win 56×2
            19/09/2019                   17-71                   miss
            18/09/2019                   39-93                   win 39-93
            17/09/2019                   28-82                   win 28-82
            16/09/2019                   45-54                   win 45-54
            15/09/2019                   56-65                   win 56-65
            14/09/2019                   69-96                   win 69
            13/09/2019                   48-84                   win 48-84
            12/09/2019                   36-63                   win 36-63
            11/09/2019                   28-82                   miss
            10/09/2019                   23-32                   win 23-32
            09/09/2019                   45-54                   win 45
            08/09/2019                   38-83                   win 38-83
            07/09/2019                   25-52                   win 25-52
            06/09/2019                   06-60                   win 06-60 
            05/09/2019                   58-85                   win 58-85
            04/09/2019                   48-84                   win 48-84
            03/09/2019                   17-71                   miss
            02/09/2019                   16-61                   win 61×2
            01/09/2019                   56-65                   miss
            31/08/2019                   01-10                   miss
            30/08/2019                   74-47                   miss
            29/08/2019                   39-93                   miss
            28/08/2019                   47-74                   miss
            27/08/2019                   79-97                   miss
            26/08/2019                   39-93                   win 39×2
            25/08/2019                   69-96                   win 96
            24/08/2019                   28-82                   win 28-82×3
            23/08/2019                   05-50                   miss
            22/08/2019                   34-43                   win 34
            21/08/2019                   36-63                   miss
            20/08/2019                   45-54                   win 45-54
            19/08/2019                   49-94                   win 94
            18/08/2019                   79-97                   win 79-97
            17/08/2019                   58-85                   win 58-85
            16/08/2019                   19-91                   win 19-91
            15/08/2019                   47-74                   win 47-74
            14/08/2019                   57-42                   miss
            13/08/2019                   09-90                   win 09-90
            12/08/2019                   89-98                   miss
            11/08/2019                   05-50                   win 05-50
            10/08/2019                   45-54                   miss
            09/08/2019                   03-30                   win 03-30
            08/08/2019                   24-42                   miss
            07/08/2019                   89-98                   miss
            06/08/2019                   30-03                   win 03
            05/08/2019                   98-89                   win 89×2
            04/08/2019                   16-61                   miss
            03/08/2019                   39-93                   win 39
            02/08/2019                   45-54                   win 45
            01/08/2019                   36-63                   win 36
            31/07/2019                   27-72                   miss
            30/07/2019                   49-94                   win 94
            29/07/2019                   51-15                   win 15
            28/07/2019                   03-30                   win 30×2
            27/07/2019                   94-49                   win 94-49
            26/07/2019                   05-50                   win 05-50×2
            25/07/2019                   37-73                   miss
            24/07/2019                   01-10                   win 01
            23/07/2019                   78-87                   miss
            22/07/2019                   26-62                   win 26
            21/07/2019                   05-50                   miss
            20/07/2019                   15-51                   win 51
            19/07/2019                   38-83                   miss
            18/07/2019                   07-70                   win 07-70
            17/07/2019                   02-20                   win 02-20
            16/07/2019                   35-53                   win 35-53
            15/07/2019                   04-40                   win 04-40
            14/07/2019                   02-20                   win 02-20
            13/07/2019                   97-79                   win 97-79
            12/07/2019                   28-82                   win 28-82
            11/07/2019                   19-91                   win 19-91
            10/07/2019                   04-40                   win 04-40
            09/07/2019                   56-65                   win 56-65
            08/07/2019                   17-71                   win 17-71
            07/07/2019                   05-50                   win 05-50
            06/07/2019                   18-81                   miss
            05/07/2019                   00-33                   win 33×2
            04/07/2019                   13-31                   win 13-31
            03/07/2019                   58-85                   win 58-85
            02/07/2019                   03-30                   win 30
            01/07/2019                   13-31                   miss