BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

♥ “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
♥ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 500.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 500.000  BẠCH THỦ ĐỀ sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
           13/11/2019                           12                   miss
           12/11/2019                           75                   miss
           11/11/2019                           16                   win
           10/11/2019                           33                   miss
           09/11/2019                           05                   miss
           08/11/2019                           76                   miss
           07/11/2019                           24                   win
           06/11/2019                           18                   miss
           05/11/2019                           80                   miss
           04/11/2019                           23                   miss
           03/11/2019                           11                   win
           02/11/2019                           54                   miss
           01/11/2019                           02                   miss
           31/10/2019                           23                   miss
           30/10/2019                           98                   win
           29/10/2019                           68                   miss
           28/10/2019                           45                   miss
           27/10/2019                           13                   miss
           26/10/2019                           09                   win
           25/10/2019                           12                   miss
           24/10/2019                           80                   miss
           23/10/2019                           53                 win
           22/10/2019                           07                  miss
           21/10/2019                           26                  miss
           20/10/2019                           49                   win
           19/10/2019                           36                   miss
           18/10/2019                           97                   win
           17/10/2019                           60                   miss
           16/10/2019                           41                   win
           15/10/2019                           98                   miss
           14/10/2019                           71                   miss
           13/10/2019                           15                   miss
           12/10/2019                           09                   win
           11/10/2019                           96                   miss
           10/10/2019                           45                   miss
           09/10/2019                           84                   win
           08/10/2019                          24                   miss
           07/10/2019                          02                   miss
           06/10/2019                          75                   win
           05/10/2019                          52                   win
           04/10/2019                          68                   miss
           03/10/2019                          19                   miss
           02/10/2019                          81                   win
           01/10/2019                          17                   miss
           30/09/2019                          94                   miss
           29/09/2019                          24                   win
           28/09/2019                          03                   miss
           27/09/2019                          38                   miss
           26/09/2019                          32                   miss
           25/09/2019                          33                   miss
           24/09/2019                          65                   miss
           23/09/2019                          29                   win
           22/09/2019                          74                   win
           21/09/2019                          59                   miss
           20/09/2019                          11                   miss
           19/09/2019                          29                   miss
           18/09/2019                          36                   miss
           17/09/2019                          68                   miss
           16/09/2019                          67                   miss
           15/09/2019                          18                   miss
           14/09/2019                          46                   miss
           13/09/2019                          82                   win
           12/09/2019                          67                   miss
           11/09/2019                          56                   miss
           10/09/2019                          11                   win
           09/09/2019                          73                   miss
           08/09/2019                          68                   win
           07/09/2019                          08                   miss
           06/09/2019                          89                   miss
           05/09/2019                          51                   win
           04/09/2019                          94                   miss
           03/09/2019                          03                   miss
           02/09/2019                          46                   miss
           01/09/2019                          97                   win
           31/08/2019                          29                   miss
           30/08/2019                          34                   miss
           29/08/2019                          73                   win
           28/08/2019                          58                   miss
           27/08/2019                          19                   miss
           26/08/2019                          35                   miss
           25/08/2019                          37                   miss
           24/08/2019                          66                   miss
           23/08/2019                          47                   win
           22/08/2019                          45                   miss
           21/08/2019                          67                   miss
           20/08/2019                          65                   win
           19/08/2019                          62                   miss
           18/08/2019                          31                   miss
           17/08/2019                          98                   win
           16/08/2019                          68                   miss
           15/08/2019                          72                   miss
           14/08/2019                          93                   miss
           13/08/2019                          81                   win
           12/08/2019                          42                   miss
           11/08/2019                          75                   miss
           10/08/2019                          40                   win
           09/08/2019                          89                   miss
           08/08/2019                          65                   miss
           07/08/2019                          36                   miss
           06/08/2019                          37                   miss
           05/08/2019                          91                   win
           04/08/2019                          57                   miss
           03/08/2019                          93                   miss
           02/08/2019                          82                   win
           01/08/2019                          58                   miss
           31/07/2019                          63                   miss
           30/07/2019                          57                   win
           29/07/2019                          16                   miss
           28/07/2019                          75                   miss
           27/07/2019                          11                   miss
           26/07/2019                          20                   win
           25/07/2019                          47                   miss
           24/07/2019                          14                   miss
           23/07/2019                          74                   win
           22/07/2019                          21                   miss
           21/07/2019                          78                   miss
           20/07/2019                          34                   miss
           19/07/2019                          32                   miss
           18/07/2019                          59                   miss
           17/07/2019                          28                   miss
           16/07/2019                          66                   miss
           15/07/2019                          36                   miss
           14/07/2019                          42                   miss
           13/07/2019                          17                   miss
           12/07/2019                          83                   miss
           11/07/2019                          54                   miss
           10/07/2019                          21                   miss
           09/07/2019                          90                   win
           08/07/2019                          83                   win
           07/07/2019                          05                   win
           06/07/2019                          97                   win
           05/07/2019                          37                   win
           04/07/2019                          03                   miss
           03/07/2019                          37                   miss
           02/07/2019                          78                   win
           01/07/2019                          01                   miss