DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 DÀN LÔ 6 SỐ SUPPER VIP

♥ “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản b
♥ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

♥ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

♥ Nếu Không có Thẻ 1.000.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 1.000.000 là cầu lô 6 số sẽ hiện ra

♥ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

♥ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

♥ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ MB KẾT QUẢ
      HÔM NAY  LOADING…..  LOADING….. 
(TỪ 01/04=> 15/04) NGHỈ DỊCH COVID-19 XIN CẢM ƠN
          31/03/2020 58-85-08-70-15-61             Trúng 6/6  
          30/03/2020 67-76-12-21-39-93             Trúng 6/6  
          29/03/2020 03-30-24-42-13-31             Trúng 3/6  
          28/03/2020 35-53-46-63-74-02             Trúng 6/6  
          27/03/2020 23-32-67-76-28-82             Trúng 6/6  
          26/03/2020 10-12-13-23-24-25             Trúng 3/6  
          25/03/2020 37-73×2-06-60-84×2-48             Trúng 6/6  
          24/03/2020 09-90-23-32-45-54             miss 
          23/03/2020 57-75-01-10-38-93             Trúng 6/6  
          22/03/2020 27-72-35-53-19-91             Trúng 6/6  
          21/03/2020 07-70-69-96-34-43             Trúng 3/6  
          20/03/2020 14-41-73-37-02-20             Trúng 3/6  
          19/03/2020 23-32-27-72-06-67             Trúng 6/6  
          18/03/2020 59-95-79-97-02-20             Trúng 4/6  
          17/03/2020 27-72-15-51-03-30             Trúng 6/6  
          16/03/2020 57-75-98-86-02-10             Trúng 6/6  
          15/03/2020 59-95-01-10-32-23             Trúng 3/6  
          14/03/2020 05-50-16-61-09-90             Trúng 6/6  
          13/03/2020 18-81-14-41-05-52             Trúng 6/6  
          12/03/2020 81-18-35-53-39-93             Trúng 5/6  
          11/03/2020 68-86-13-31-09-90              miss
          10/03/2020 17-71-42-24-23-32             Trúng 3/6  
          09/03/2020 09-90-15-51-17-71             Trúng 2/6  
          08/03/2020 75-57-35-53-42-24             Trúng 4/6  
          07/03/2020 27-72-34-43-69-96             miss
          06/03/2020 74-47-17-71-23-32             Trúng 5/6  
          05/03/2020 38-83-79-97-39-93             Trúng 6/6  
          04/03/2020 13-31-38-83-14-41             Trúng 6/6  
          03/03/2020 60-06-18-81-29-92             Trúng 5/6  
          02/03/2020 58-85-49-94-47-74             Trúng 6/6  
          01/03/2020 18×2-81-28-82-37-73             Trúng 3/6  
          29/02/2020 45-54-68-86-27-72             Trúng 4/6  
          28/02/2020 89-98-07-70-15-51             Trúng 5/6  
          27/02/2020 21-12-06-60-35-53             Trúng 3/6  
          26/02/2020 58-85-37-73-24-42             miss
          25/02/2020 69-96-05-50-61-16             Trúng 3/6  
          24/02/2020 06-60-21-12-79-97             Trúng 3/6  
          23/02/2020 02-20-24-42-38-83             Trúng 5/6  
          22/02/2020 78-87-19-91-23-32             Trúng 6/6  
          21/02/2020 37-73-52-25-84-48             Trúng 1/6  
          20/02/2020 04-40-89-91-06-61             Trúng 6/6  
          19/02/2020 07-70-35-53-19-91             Trúng 2/6  
          18/02/2020 03-40-12-41-87-92             Trúng 6/6  
          17/02/2020 35-53-12-21-09-90             Trúng 6/6  
          16/02/2020 37-73-04-40-95-59             Trúng 5/6  
          15/02/2020 79-97-26-62-09-90               miss
          14/02/2020 12-21-25-34-89-99               Trúng 6/6  
          13/02/2020 15-51-23-32-76-67               Trúng 3/6  
          12/02/2020 05-19-29-38-60-06               Trúng 3/6  
          11/02/2020 08-80-45-54-68-86               Trúng 3/6  
          10/02/2020 06-60-26-62-41-14               Trúng 5/6  
          09/02/2020 78×2-87-89-98-67-76               Trúng 3/6  
          08/02/2020 02-20-15-51-25-52               Trúng 6/6  
          07/02/2020 36-63-28-82-07-70               Trúng 3/6  
          06/02/2020 71-17-25×2-52-39-93               Trúng 5/6  
          05/02/2020 67-76-05-40-21-12               Trúng 5/6  
          04/02/2020 59-95-32-23-48-84               Trúng 3/6  
          03/02/2020 04-40-37-73-68-86               Trúng 3/6  
          02/02/2020 05-50-16-63-34-53               Trúng 6/6  
          01/02/2020 57-75-17-71-01-10               Trúng 5/6  
          31/01/2020 12-21-09-90-89-98               Trúng 1/6  
          30/01/2020 16-61-58-85-79-97               Trúng 4/6  
          29/01/2020 02-20-28-82-89-98               Trúng 6/6  
          28/01/2020 48-84-59-95-06-60               Trúng 4/6  
        24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
          23/01/2020 36-63-28-82-34-43               Trúng 3/6  
          22/01/2020 29-92-57-75-30-03               Trúng 5/6  
          21/01/2020 58-85-17-71-65-56               Trúng 5/6  
          20/01/2020 91-19×2-72×2-27-06-60               Trúng 4/6  
          19/01/2020 58-85-61-16-05-50               Trúng 3/6  
          18/01/2020 27-72-14-41-38-83               miss
          17/01/2020 02-20-46-64-28-92               Trúng 6/6  
          16/01/2020 04-40-48-84-27-72               miss
          15/01/2020 26-62-01-10-24-42               Trúng 5/6 
          14/01/2020 18-81-07-70-67-76               Trúng 6/6 
          13/01/2020 39-93-15-51-46-64               Trúng 4/6 
          12/01/2020 24-42-15-51-28-82               Trúng 3/6 
          11/01/2020 15-51-09-90-58-85               Trúng 6/6 
          10/01/2020 14-41-20-02-59-95               Trúng 3/6 
          09/01/2020 08-80-18-81-07-70               Trúng 6/6 
          08/01/2020 23-32-64-46-18-81               Trúng 3/6 
          07/01/2020 39-93-24-42-57-75               Trúng 1/6 
          06/01/2020 27-72-34-43-70-07               Trúng 5/6 
          05/01/2020 80-08-12-21-89-98               Trúng 3/6 
          04/01/2020 79-97-35-53-86-68               Trúng 5/6 
          03/01/2020 06-60-37×2-73-09-90               Trúng 5/6 
          02/01/2020 14-41-01-10-58-85               Trúng 5/6 
          01/01/2020 23-32-27-72-13-31                miss